Heilig, heilig, heilig en de Drie-eenheid

VRAAG: Heilig, heilig, heilig en de Drie-eenheid - Wat is de relatie tussen God in drie Personen en het wezen van God?

ANTWOORD:

De Drie-eenheid geeft ons inzicht in een van de belangrijkste vragen voor mensen die God zoeken: “Wat is God voor iemand in Zichzelf?” Hoe is het mogelijk dat God één onverdeeld wezen is, maar dat er in dat ene wezen toch drie Personen bestaan? Elk van deze Personen heeft de hele volledigheid van God in Zich. De Zoon en de Heilige Geest zijn niet gedeeltelijk God of slechts een-derde van God. Nee, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bezitten elk het volledige wezen van God zelf. Elke Persoon van de Drie-eenheid heeft alle eigenschappen van God. De drie Personen van de Drie-eenheid zijn niet slechts drie verschillende manieren om naar hetzelfde wezen van God te kijken (dat idee wordt modalisme genoemd). Het verschil zit niet in het “wezen”, maar in de “relatie”; de manier waarop de Vader gerelateerd is aan de Zoon en de Heilige Geest.

Er zijn al veel pogingen ondernomen om de leer van de Drie-eenheid te vereenvoudigen. Via de Bijbel krijgen we een begrip van de Drie-eenheid, maar we kunnen wellicht niet volledig begrijpen hoe we alles wat we leren op een rijtje kunnen zetten. Het is geestelijk gezond voor ons wanneer we erkennen dat Gods heiligheid en perfectie ons bevattingsvermogen te boven gaan. Wanneer we dat doen, zal “Heilig, heilig, heilig” ons nederig maken tegenover God en kunnen wij Hem zonder aarzeling aanbidden.

Heilig, heilig, heilig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen