Een voorgangersgebed

VRAAG: Een voorgangersgebed

ANTWOORD:

Hoor toch mijn gebed, o Heer,
mijn hart en ziel zijn zo moe,
want mensen met problemen
komen altijd naar mij toe.

Ik weet wat Uw wil voor mij is:
om de zon in de regen te zijn.
Maar bij wie kan ik zélf terecht
als mijn hart gevuld is met pijn?

Begrijp me niet verkeerd, o Heer,
ik schik mij graag naar Uw wil,
maar er zijn nu eenmaal tijden
waarin mijn ziel zegt: ‘Wees stil.’

Soms moet ik gewoon ontsnappen
en even de boel de boel laten.
Net als Mozes naar heilige grond,
waar alleen Ú met mij zult praten.

Dan, wanneer U hebt gesproken,
voel ik mij weer een ander mens.
Geef mij de kracht om te dienen,
Want ik weet, dat is Uw wens.

Amen.

Voorgangersvrouwen - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen