God is ongeschapen

VRAAG: God is ongeschapen - Wat hebben de theologen hierover gezegd?

ANTWOORD:

“Hij heeft de grond van Zijn bestaan in Zichzelf... God is onafhankelijk wat betreft Zijn bestaan... maar Hij is ook onafhankelijk wat betreft alle andere dingen; Zijn deugden, Zijn besluiten, Zijn werken, en... Hij heeft alles afhankelijk van Zichzelf gemaakt.”1 - Berkhof

“’Aseïteit’ is afkomstig van het Latijnse aseite, wat letterlijk betekent: “van zichzelf”. Wanneer dit van God gezegd wordt, bedoelt men dat Hij in en van Zichzelf bestaat, onafhankelijk van enig ander iets. Hij is ongeschapen... De Bijbelse basis voor Gods aseïteit kan gevonden worden in de feiten (1) dat Hij al bestond vóór en onafhankelijk van de schepping, en (2) dat Hij alle andere dingen die bestaan tot ontstaan heeft gebracht en in stand houdt.”2 - Geisler

“God is het Absolute Wezen en daarom werden alle andere dingen die bestaan - en relatief zijn - door Hem gemaakt. Geen enkel wezen dat uit het niets geschapen is zou ooit gelijk kunnen zijn aan God, noch zou het überhaupt kunnen bestaan, ware het niet dat het door Hem gemaakt is.”3 - Augustinus

“De Almachtige God heeft, juist omdat Hij almachtig is, geen steun nodig. De voorstelling van een nerveuze, overdreven gedienstige God die mensen met vleierij voor zich probeert te winnen is geen plezierige voorstelling; maar als we de populaire opvatting over God bekijken, dan is dat precies wat we zien. Het Christendom van de 20e eeuw heeft God afhankelijk gemaakt van onze welwillendheid. Zó verheven is onze opinie over onszelf dat we het vrij gemakkelijk, zo niet plezierig, vinden om te geloven dat God ons nodig zou hebben. Maar de waarheid is dat God niet groter is omdat wij er zijn, noch zou Hij minder zijn als wij niet zouden bestaan. Dat wij überhaupt bestaan is volledig te danken aan Gods vrije wilsbesluit, niet aan onze verdiensten of enige Goddelijke behoefte.”4 - Tozer

“Kinderen vragen soms: ‘Wie schiep God?’ Het duidelijkste antwoord is dat God nooit geschapen hoefde te worden, omdat Hij er altijd al is geweest. Hij bestond op een andere manier dan wij: wij, Zijn schepselen, bestaan op een afhankelijke, afgeleide, eindige, broze manier, maar onze Schepper bestaat op een eeuwige, zelf-onderhoudende, noodzakelijke manier; noodzakelijk in de zin dat God niet het vermogen heeft om ooit niet meer te bestaan, net zoals wij zelf het niet in ons hebben om eeuwig te leven. Het is noodzakelijk dat wij ouder worden en sterven, omdat dat in onze huidige natuur zit; God gaat noodzakelijkerwijs tot in de eeuwigheid onveranderd verder, omdat dat in Zijn eeuwige aard zit . Dit is een van de vele contrasten tussen schepsel en Schepper.”5 - J.I. Packer

Voetnoten:
1 Louis Berkhof, Systematic Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1941), 58.
2 Norman Geisler, Systematic Theology (Bloomington, MN: Bethany House, 2003), 58.
3 Augustinus, Belijdenissen 11.5.
4 A.W. Tozer, The Knowledge of the Holy (New York, NY: HarperCollins, 1961), 34.
5 J.I. Packer, Concise Theology (Tyndale, 2001).

God is onveroorzaakt - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen