Wat is barmhartigheid?

VRAAG: Wat is barmhartigheid?

ANTWOORD:

Wat is barmhartigheid? Er zijn verschillende Hebreeuwse woorden die gebruikt worden voor Gods barmhartigheid:

    Kapporet - betekent “losgeld”, “verzoenend” of “genadetroon”.

    Racham - betekent “liefhebben”, “medelijden hebben” of “erbarmen tonen”.

    Chesed - betekent “goedheid”, “vriendelijkheid” of " liefdevolle goedheid”.1
De volgende Griekse woorden worden in het Nieuwe Testament gebruikt voor barmhartigheid:
    Eleemon - betekent “erbarmen tonen”, “beklagen”, “mededogen hebben” of “genadig zijn”.

    Oiktirmos - draagt de betekenis van “mededogen” of “medelijden”.1

Wat is barmhartigheid? - Beschrijvingen van de theologen
Wat is barmhartigheid? Theologen hebben barmhartigheid als volgt beschreven:

“Gods barmhartigheid is Zijn zachtmoedige, liefdevolle mededogen voor Zijn mensen. Het is Zijn zachtmoedige hart voor de behoeftigen. Als genade mensen beschouwt als zondig, schuldig en veroordeeld, dan ziet barmhartigheid hen als miserabel en hulpbehoevend.” - Millard Erickson2

“Dit is het eerste werk van God - dat Hij barmhartig is voor alle mensen die er klaar voor zijn om zonder hun eigen mening, rechten, wijsheid en alle eigen, niet-Bijbelse geestelijke inzichten verder te gaan en bereid zijn om arm van geest te zijn.” - Maarten Luther3

“Het behaagt God om Zijn barmhartigheid te tonen aan Zijn vijanden, overeenkomstig Zijn eigen soevereine welbehagen. Ook al staat Hij oneindig ver boven allen en heeft Hij niets van Zijn schepselen nodig, toch behaagt het Hem - in Zijn genade - om barmhartig acht te slaan op de arme wormen in het stof.” - Jonathan Edwards4

“Barmhartigheid is vriendelijkheid die wordt getoond aan de miserabelen, en omvat de ontferming, het mededogen, de verdraagzaamheid en de zachtmoedigheid, die de Schriftteksten zo overvloedig toeschrijven aan God.” - Charles Hodge5

Voetnoten:
1 Griekse en Hebreeuwse definities uit Systematic Theology van Geisler, Dr. Norman, 385.
2 Erickson, Millard. Christian Theology. 322.
3 Luther, Maarten. What Luther Says. 3.176.
4 Edwards, Jonathan. The Works of Jonathan Edwards. 2.110
5 Hodge, Charles. Systematic Theology. 471.

God is barmhartig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen