God als Rechter

VRAAG: God als Rechter - Wat betekent dat?

ANTWOORD:

J.I Packer informeert zijn lezers in het boek "Knowing God"1 onder meer over de eigenschappen van God als Rechter. De punten hieronder zijn uittreksels uit zijn boek. Als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp, kun je er veel over te weten komen door het hele hoofdstuk "God the Judge" te lezen in het boek van Packer.

  1. Een rechter is iemand met autoriteit. In de Bijbelse wereld was de koning altijd de hoogste rechter omdat hem het hoogste heersende gezag toebehoorde. Het is op die basis dat God, volgens de Bijbel, de rechter is van Zijn wereld. Omdat Hij onze Schepper is, zijn wij Zijn bezit, en als onze Eigenaar, heeft Hij het recht om over ons te beschikken. Hij heeft ook het recht om wetten voor ons te maken en ons te belonen al naargelang onze gehoorzaamheid aan deze wetten.

  2. De rechter is iemand die wordt geïdentificeerd met wat goed en juist is. Het denkbeeld van nu dat een rechter koud en afstandelijk moet zijn, vind je niet terug in de Bijbel. De Bijbelse rechter houdt, als het goed is, juist van rechtvaardigheid en eerlijkheid en heeft een grondige afkeer van al het verkeerde wat de ene mens de andere kan aandoen.

  3. De rechter is een wijs persoon die de waarheid kan onderscheiden. In de Bijbelse setting is de belangrijkste taak van de rechter om de feiten vast te stellen in de zaak die voor hem ligt. Er is geen jury; het is zijn verantwoordelijkheid en die van hem alleen om te ondervragen, aan kruisverhoren te onderwerpen, leugens op te sporen en uitvluchten te doorzien, en zo vast te stellen hoe de zaken er werkelijk voorstaan. Als God in de Bijbel oordeelt, dan ligt de nadruk daarbij op Zijn alwetendheid en Zijn wijsheid. Hij is Iemand die de harten doorgrondt en de feiten onderzoekt. Niets ontgaat hem. Wij kunnen andere mensen misschien voor de gek houden, maar God niet. Hij kent ons en oordeelt ons zoals we werkelijk zijn.

  4. De rechter is een machtspersoon die straffen uitvoert. De moderne rechter legt alleen de straf op en een andere afdeling binnen het rechtssysteem voert die dan uit. Dat gold ook zo in de oude wereld. Maar God is zelf uitvoerder. Hij vaardigt wetten uit, oordeelt en straft. Hij verenigt alle gerechtelijke functies in Zichzelf.

Voetnoot:
1 Uittreksels komen uit "Knowing God", (Downers Grove, IL: InterVarsity Press), 143, 147.

God is rechtvaardig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen