Rechtvaardigheid van God

VRAAG: Wat zegt de Bijbel over de rechtvaardigheid van God?

ANTWOORD:

God wordt Rechter genoemd
“…U, de Rechter van de hele aarde, kan toch niet onrechtvaardig zijn?” (Genesis 18:25).

“Ik heb u dus niets gedaan. U zoekt gewoon een reden om ons aan te vallen. De Heer is onze Rechter. Hij zal vandaag rechtspreken tussen de Israëlieten en de Ammonieten” (Richters 11:27).

“Kom, God, wees Rechter over de aarde” (Psalm 82:8).

“Broeders en zusters, jullie moeten niet over elkaar lopen zuchten en klagen. Anders zullen jullie zelf veroordeeld worden. Want de Rechter komt al bijna” (Jakobus 5:9).

God oordeelt zonde
“Maar je mag niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven” (Genesis 2:17).

“De mensen die leven zoals U het wil, zullen blij zijn als ze zien hoe U de slechte mensen straft: ze zullen door het bloed kunnen waden! Ze zullen zeggen: ‘Er is dus tóch een beloning voor de mensen die leven zoals God het wil. Er is dus tóch een rechtvaardige God!’” (Psalm 58:11-12).

“Straf mensen niet zelf voor wat ze jullie aandoen, maar laat dat aan God over. Want er staat in de Boeken: ‘Laat het aan Mij over om te straffen. Ik zal hun geven wat ze hebben verdiend, zegt de Heer’” (Romeinen 12:19).

“Want God oordeelt over alles wat we gedaan hebben, goed of slecht. Ook over de dingen die geen mens van je weet” (Prediker 12:14).

“Op een dag zal God hen daarvoor straffen. Binnenkort zal Hij rechtspreken. Niet alleen over de levenden, maar ook over de doden” (1 Petrus 4:5).

“Mijn goede nieuws zegt, dat God op een dag aan Jezus Christus de opdracht zal geven om recht te spreken. Hij zal de mensen dan beoordelen op wat er diep in hun hart verborgen is” (Romeinen 2:16).

Gods rechtvaardigheid in het Oude Testament
God oordeelde vele mensen in het Oude Testament. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Adam en Eva (Genesis 3)
 • De corrupte mensen in de tijd van Noach (Genesis 6-8)
 • Sodom en Gomorra (Genesis 18-19)
 • Egyptische slavenmeesters (Genesis 15:14, Exodus 7-12)
 • De aanbidders van het gouden kalf (Exodus 32:26-35)
 • Achan (Jozua 7)
 • Nebukadnezar en zijn zoon Beltsazar (Daniel 4:5, 27, 34)

God rechtvaardigheid in het Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament staan ook veel voorbeelden van God als Rechter:

 • De Joden voor het afwijzen van Christus (Matteüs 21:43-44, 1 Thessalonicenzen 2:14-16)
 • Ananias en Saffira (Handelingen 5:1-10)
 • Herodes (Handelingen 12:21-23)
 • De kerk in Korinte (1 Korintiërs 11:29-32)

Het goede zal beloond worden
“Want Hij wilde dat jullie zouden toegeven dat jullie Heer God een trouwe God is. Dat Hij Zich aan zijn verbond houdt. Hij laat zien dat Hij vriendelijk is voor mensen die van Hem houden en die zich aan zijn wetten houden. Hij is goed voor hen en voor de duizenden mensen die van hen afstammen” (Deuteronomium 7:9).

“Het gaat erom dat je door God wordt geprezen, want Hij is de Rechter. Hij veroordeelt de één, en prijst de ander” (Psalm 75:8)

“Want op een dag zal Christus over ons allemaal rechtspreken. Hij zal precies weten hoe we zijn. Dan zal iedereen krijgen wat hij heeft verdiend met de goede of slechte dingen die hij tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan” (2 Korintiërs 5:10).

“Mijn beloning ligt voor mij klaar. Op de grote dag zal de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij die beloning geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle andere mensen die vol verwachting hebben uitgekeken naar zijn komst” (2 Timoteüs 4:8).

God is rechtvaardig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen