Waarom twijfel ik aan mijn verlossing?

VRAAG: Waarom twijfel ik aan mijn verlossing?

ANTWOORD:

Twijfel is een weigering om de waarheid te aanvaarden en ernaar te handelen. Wanneer wij geen zekerheid hebben over onze verlossing, dan probeert onze tegenstander, de duivel, ons los te weken van onze eeuwige relatie met God. In onze verwarring en angst begint onze intieme relatie met God te wankelen.

“Maar je moet daar wel vol geloof om bidden, zonder te twijfelen. Want als je twijfelt, lijk je op een golf van de zee die door de wind steeds een andere kant wordt opgejaagd. Als je twijfelt, zul je niets van de Heer krijgen. Je weet dan namelijk zelf niet wat je wil en bent onzeker bij alles wat je doet” (Jakobus 1:6-8).

Wanneer we aan onze verlossing twijfelen, zijn onze emoties vaak de oorzaak. Moeilijke en pijnlijke omstandigheden kunnen ons aan Gods onvoorwaardelijke liefde doen twijfelen.

  • Job verlangde naar zekerheid: “Ik roep U om hulp, maar U antwoordt mij niet. Ik sta daar, maar U kijkt niet naar me om” (Job 30:20).
  • Paulus was het slachtoffer van folteringen en uitzonderlijke tegenslagen (2 Korintiërs 11:23-27). Hij smeekte God: “Daarom heeft hij een 'scherpe doorn' in mijn lichaam gestoken. Met die 'doorn' bedoel ik een duivelse geest die mij met zijn vuisten stompt... Drie keer heb ik aan de Heer gevraagd om mij hiervan te bevrijden” (2 Korintiërs 12:7-8).
Job had het gevoel dat hij God had teleurgesteld. Paulus kampte met trots en zwakheid. Pas toen zij zich voor de Heer vernederden, waren zij zich weer bewust van de liefde van hun hemelse Vader. Middels gebeden, vertrouwen en dankzegging konden zij weer berusten in de zekerheid van hun eeuwige verlossing. “Gods kracht bewaart en beschermt jullie door het geloof. Zo kunnen jullie aan het eind van de tijd het eeuwige leven krijgen. Wees daar blij over, ook al wordt jullie geloof nu op allerlei manieren op de proef gesteld” (1 Petrus 1:5-6).

Wanneer we proberen om Gods goedkeuring te “verdienen”, zullen we aan onze verlossing twijfelen. Zekerheid wordt geboden door de macht van Gods genade. “Want God heeft laten zien hoeveel Hij van de mensen houdt: Hij wil alle mensen redden” (Titus 2:11).

Denk eens na over de manieren waarop mensen proberen hun verlossing te verdienen:
  • Zij doen in het oog springende dingen die God eren;
  • Dienen mensen in nood met onzelfzuchtige uitingen van barmhartigheid of gulheid;
  • Offeren hun leven om een ander leven te redden.
Alleen een perfect leven, onbevlekt door de zonde, verdient verlossing. Onze zekerheid komt voort uit ons geloof in Jezus Christus. “Want Hij heeft ons gered en ons geroepen om voor Hem te leven. Maar Hij deed dat niet omdat we dat hebben verdiend met de dingen die we zelf hebben gedaan. God deed dat omdat Hij altijd al van plan is geweest om goed voor ons te zijn en ons Jezus Christus te geven. Al voordat de wereld bestond had Hij dat plan” (2 Timoteüs 1:9).

Zekerheid hebben over je redding - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen