Wat zijn de zeven doodzonden?

VRAAG: Wat zijn de zeven doodzonden?

ANTWOORD:

Veel mensen vragen: “Wat zijn de zeven doodzonden?” Onze samenleving en de populaire literatuur beweren vaak dat de volgende de zeven doodzonden zijn:

  • Begeerte - een intens verlangen of dringende behoefte: “Maar Ik zeg jullie: als je naar een andere vrouw kijkt en denkt: 'Ik zou best eens met haar naar bed willen,' ben je in gedachten al ontrouw aan je vrouw geweest” (Matteüs 5:28).

  • Vraatzucht - overmatig eten of drinken: “Want zuipers en veelvraten verslapen hun dag, worden arm en lopen uiteindelijk in vodden” (Spreuken 23:21).

  • Hebzucht - een overmatig verlangen om bezittingen op te hopen: “Ze gaan gewoon hun gang en leven er maar op los. Ze proberen zoveel mogelijk voordeel te halen uit allerlei verkeerde en oneerlijke dingen” (Efeziërs 4:19).

  • Luiheid - de onbereidheid tot activiteit of inspanning: niet energiek of bedrijvig: “Het leven van luie mensen is als een weg vol doornstruiken. Maar het leven van eerlijke mensen is als een vlak en goed begaanbaar pad” (Spreuken 15:19).

  • Woede - een krachtige, wraakzuchtige boosheid of verontwaardiging: “Met een vriendelijk antwoord kalmeer je iemand die woedend is. Maar met beledigende woorden maak je hem juist kwaad” (Spreuken 15:1)

  • Jaloezie - een pijnlijk of haatdragend bewustzijn van een voordeel dat een ander mens geniet, in combinatie met een verlangen om datzelfde voordeel zelf te genieten: “Doe dus alles weg wat slecht is: alle bedrog, jaloersheid en kwaadsprekerij. Verlang naar het zuivere woord van Gods waarheid, net zoals pasgeboren baby's verlangen naar pure, onverdunde melk. Want daardoor zullen jullie opgroeien” (1 Petrus 2:1-2)

  • Trots - hoogmoed, een buitensporige eigendunk: “Als je trots wordt, zal het slecht met je aflopen. Als je eigenwijs bent, kom je ten val” (Spreuken 16:18).

Wat zijn de zeven zonden die volgens de Bijbel walgelijk zijn?
“De volgende zes dingen haat de Heer, nee, zelfs zeven vindt Hij walgelijk: ogen die trots kijken, een tong die liegt, handen die onschuldige mensen doden, een hart vol kwaad, voeten die zich naar een misdaad haasten, mensen die liegen in een rechtszaak en mensen die ruzies uitlokken tussen vrienden” (Spreuken 6:16-19).

Een van onze gemeenteleiders preekte recentelijk over Handelingen 5:11. Hij vertelde hoe Ananias en Saffira een stuk land hadden verkocht en de opbrengst aan de gemeente zouden geven. Maar zij hielden een gedeelte van het geld achter, terwijl ze beweerden dat ze de volledige som hadden gegeven. Gods oordeel was een onmiddellijke dood. De zonde van Ananias en Saffira was niet dat zij een gedeelte van de opbrengst hadden achtergehouden, maar dat zij hadden gelogen tegen God en de apostelen.

Een dergelijk ogenblikkelijk resultaat is niet de gebruikelijke manier waarop God vandaag de dag met ons omgaat. Toch maken een oordeel over onze zonden en vergelding voor onze zonden deel uit van de manier waarop God een gebalanceerd moreel universum in stand houdt. Wij moeten de boodschap goed begrijpen dat we niet kunnen blijven zondigen en dan denken dat we geen rekening hoeven te houden met God of andere mensen.

Wanneer wij Christus aannemen als onze Heer en Redder, weten we dat Hij de zonde in onze levens heeft overwonnen. Door Zijn dood zijn onze zonden weggewassen en worden ze niet meer in herinnering gebracht. Het leven van Jezus maakt het verschil uit. “Het is heerlijk als de Heer je je fouten heeft vergeven. Het is heerlijk als Hij alles heeft weggedaan wat je verkeerd hebt gedaan. Het is heerlijk als God zegt dat je niet meer schuldig bent” (Romeinen 4:7-8).

De zeven doodzonden - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen