Is geloof in God slechts een steun in moeilijke tijden?

VRAAG: Is geloof in God slechts een steun in moeilijke tijden?

ANTWOORD:

Regelmatig beweren ongelovigen dat geloof in God slechts een emotionele “kruk” is voor zwakke, behoeftige of simpele mensen. Mensen die niet in God geloven, zijn vaak mensen die zelf nooit een persoonlijke, bovennatuurlijke en geestelijke ervaring hebben gehad. Spotters citeren vaak de beroemde uitspraak van Karl Marx: “Godsdienst is opium voor het volk.”1 Vanuit dit oogpunt ziet men geloof vaak als een “lapmiddel” voor mensen, min of meer als een drug: iets wat hen tijdelijk een beter gevoel zal geven.

Dr. Jeff Levin verzamelde overtuigend bewijs dat er een verband bestaat tussen gezondheid en een verscheidenheid aan spirituele overtuigingen en praktijken. Zijn onderzoek liet zien dat kerkgangers gezonder waren dan ongelovigen, en dat zij minder vaak arbeidsongeschikt waren, minder ziek in bed lagen en minder ziektesymptomen vertoonden. Onderzoekers aan Johns Hopkins University ontdekten dat maandelijks kerkbezoek het risico op overlijden aan hartziektes, levercirrose, zelfmoord en sommige kankersoorten met 50% doet afnemen. Een andere studie liet zien dat het beter gesteld was met hart- en vaatziektepatiënten voor wie door onbekenden gebeden werd dan met patiënten voor wie niet werd gebeden.2

Als we in God geloven, kunnen we door het leven gaan met de troost, steun en leiding die we nergens anders kunnen vinden. Echt geloof is geen “tijdelijk lapmiddel”; het leidt naar onze eeuwigheid in de hemel. Jezus zei: “Jullie zeggen: 'Wij zijn rijk. Daar hebben we zelf voor gezorgd. We hebben aan niets tekort.' Maar jullie hebben helemaal niet door, dat jullie geestelijk gezien zielig en arm en blind en naakt zijn” (Openbaring 3:17). En Jezus zei: “Je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent.” En Paulus voegde daaraan toe: “Daarom ben ik blij met alle moeilijkheden, beledigingen, problemen, vervolging en ellende die ik meemaak omdat ik in Christus geloof. Want pas als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van God” (2 Korintiërs 12:9-10).

Is geloof in God een steun in moeilijke tijden?
Is geloof in God een steun in moeilijke tijden? Elk mens kan er individueel voor kiezen om in God te geloven of om Hem af te wijzen. Wanneer mensen beweren dat zij geloven, is dat geloof dan echt? Of kan het een uitvlucht zijn die voor een ander doel wordt gebruikt?

Als iemand “geloof” gebruikt om iets te ontvluchten, iets te rechtvaardigen of snel een vredig leventje te bereiken, dan is zijn of haar geloof inderdaad niets meer dan een “kruk”. Maar als iemand met heel zijn hart gelooft en verlangt naar een relatie met God, dan is het oprechte geloof in God voor deze persoon een geestelijke vervulling.

Voordat we over een ander mens oordelen, zouden we eerst zijn leven moeten bekijken. Als zijn geloof echt is, dan zal hij zijn leven op een zodanige manier leiden dat het een dagelijks getuigenis van God is. Als het niet echt is, dan zullen er weinig geestelijke vruchten in zijn leven te zien zijn (zie Galaten 5:22-23). Er bestaan enorme verschillen tussen een echt geloof in God enerzijds, en godsdienstigheid en hypocriete beweringen anderzijds.

Godsdienst komt vaak tot uiting in een wettisch, strikt traditioneel leven zonder liefde voor God of een intieme kennis van God. Jazeker, sommige mensen gebruiken het idee van “geloof” als een lapmiddel, maar zij stellen hun vertrouwen dan niet echt in God. Mogelijk zijn zij ongelovigen, of mensen die het verschil niet begrijpen tussen godsdienst en een relatie met de Heer. Oprecht geloof in God betekent dat je gelooft dat Hij almachtig, betrouwbaar, oppermachtig en volledig waar is, en dat je dan elke dag je leven aan Hem toevertrouwt.

Voetnoten:
1 Karl Marx, Introduction to A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right. Collected Works, v. 3 (New York, 1976).
2 www.religionandhealth.com (Meer onderzoeksresultaten kunnen gevonden worden in Levins boek “God, Faith, and Health” – John Wiley and Sons, uitgever)

Gods trouw - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen