Wat is een Christelijke makelaar?

VRAAG: Wat maakt je een Christelijke makelaar?

ANTWOORD:

De visie om een Christelijke makelaar te zijn, komt van God. God inspireerde mijn echtgenoot en mijzelf om een Christelijke makelaardij te beginnen. Ik zou dit bepaalde avontuur niet aan iedereen aanbevelen. Het is een roeping die op maat is gesneden voor een gelovige, wedergeboren Christen met de benodigde leiderschapsvaardigheden. Als je als Christelijke makelaar aan het werk wil gaan, moet je eerst van God gehoord hebben (zoals voor ons het geval was) voordat je in dit soort ondernemingen duikt. Het is een roeping die “geloof in actie” vereist.

De eerste stap in het proces om onze onderneming te beginnen, was het opstellen van een mission statement; iets wat ons zou kunnen sturen en wegleiden van twijfels, angst of vermeende beperkingen. Ons mission statement is: “Door ons geloof in God in ons bedrijf te implementeren, is onze doestelling dat wij dienen met barmhartigheid, leiden met integriteit, en onze klanten inspireren om hun vastgoeddromen werkelijkheid te laten worden.”

Wij geloven dat deze visie tegelijkertijd een gezond bedrijf en een levensvatbare bediening heeft voortgebracht. Deze doelstelling is van cruciaal belang geweest om de Heilige Geest in ons te laten werken en om blijvende goede vruchten voort te brengen - het soort vruchten dat alleen door liefde kan worden voortgebracht. “Het is niet zo dat jullie Míj hebben uitgekozen. Ik heb júllie uitgekozen en aangewezen. En Ik wil dat jullie op pad gaan en dat er vrucht aan jullie zal groeien. Vrucht die blíjft. Dan zal de Vader jullie alles geven wat jullie Hem bidden omdat jullie bij Mij horen” (Johannes 15:16). Het is een eer dat wij kunnen zien hoe God in onze ervaringen als Christelijke makelaars aan het werk is.

Leer meer van Cherise Selley, een Christelijke makelaar!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen