Hulp voor daklozen

VRAAG: Wat zouden hulpprogramma’s voor de daklozen moeten bieden?

ANTWOORD:

De meeste overheidsprogramma’s en sommige non-profit hulpprogramma’s slagen er niet in om in alle behoeften van dakloze mensen te voorzien. De meeste organisaties bieden onderdak en soepkeukens voor de daklozen, maar dergelijke faciliteiten bevinden zich op een vaste locatie en kunnen zo maar een beperkt aantal mensen helpen.

Een laag inkomen is een probleem

  • Met een tent en zo’n 20 euro per dag zou een dakloze zowel onderdak als voedsel kunnen hebben, zonder de rompslomp die komt kijken bij noodopvang, zoals regels wat betreft alcohol- en drugsgebruik en de vastgestelde openingstijden. Maar dat zou hem of haar nog steeds geen stap dichter brengen bij een eigen baan, auto, appartement of ziektekostenverzekering.

  • Sommige dakloze mensen kunnen in aanmerking komen voor een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar zelfs als je deze bedragen optelt bij een minimum inkomen uit een voltijd baan, blijken de meesten nog steeds niet genoeg geld te hebben voor goedkope huur, elektriciteit en voeding.

  • Wij kennen een vrouw die al 14 jaar in een bos woont. Als zij 40 uur per week zou werken voor het minimum loon van zo’n 5,15 euro per uur (in haar woonplaats), zou ze 824 euro per maand verdienen. De goedkoopste appartementen in haar omgeving kosten 550 euro per maand, plus 75 euro voor elektriciteit. Dan zou ze nog maar 199 euro hebben voor alle andere uitgaven. Als haar baan niet op loopafstand is, moet ze 4 euro per dag aan de bus besteden, dus dat is weer 80 euro per maand. Ze heeft dan nog maar 4 euro per dag over voor eten en andere noodzakelijke levensbehoeften.

Arbeidsongeschiktheid is een probleem

  • Arbeidsongeschiktheid vanwege lichamelijke gebreken
  • Arbeidsongeschiktheid vanwege geestelijke/mentale problemen
  • Arbeidsongeschiktheid vanwege een gebrek aan communicatieve vaardigheden
  • Arbeidsongeschiktheid vanwege een ernstig onvermogen om met normale werkdruk om te gaan

Hulp voor daklozen - Wat doen overheden?
In sommige steden probeert men de dakloze allereerst een eigen onderdak te geven. Het idee is dat hij of zij dan een huurvrije woning heeft op een locatie dichtbij hulpverlenende diensten, zoals counseling op het gebied van verslavingen of financiën, en toegang tot bijstandsinstellingen. Zodra zij dan een baan vinden, betalen ze zo veel huur als ze zich kunnen veroorloven tot ze op eigen benen kunnen staan.

Als hulpprogramma’s voor daklozen effectief willen zijn, moeten ze mensen de kans geven om vaardigheden te leren waarmee ze een hoger inkomen kunnen krijgen. Daarnaast moeten ze de dakloze begeleiden zodat ze niet terugvallen in drugs- of alcoholmisbruik.

Hulp voor daklozen - Wat kunnen kerkgemeenten doen?
Een gemeente die zijn deuren opent voor een dakloos stel zou in al deze behoeften kunnen voorzien en bovendien de geestelijke steun bieden die hun levens zin zou geven, in de context van dienstbaarheid aan God in plaats van alleen maar geld verdienen en “vooruit gaan”.

Er zijn plaatsen waar elke kerkgemeente wordt aangemoedigd om een dakloos gezin op te nemen. Het doel in dergelijke plaatsen is om binnen 10 jaar een einde te maken aan de plaatselijke dakloosheid. Er is ook een internationale organisatie die zich richt op effectieve hulp aan mensen door kinderen te sponsoren in de armste streken ter wereld.

De daklozen helpen - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen