Copyright voorwaarden

Dutch

CHRONOLOGIE EN COMMENTAAR

Uit: The Daily Bible®

Copyright © 1984 van Harvest House Publishers
Eugene, Oregon 97402

Met toestemming gebruikt. Nadruk en reproductie is in geen enkele vorm toegestaan.HET BOEK

Copyright © 1979, 1988, 2007 van International Bible Society®

Met toestemming gebruikt. Alle rechten wereldwijd voorbehouden.

Deze Bijbelteksten staan onder copyright van de International Bible Society® en zijn via het Internet alleen voor jouw persoonlijk gebruik beschikbaar gemaakt. Elk ander gebruik, waaronder (maar niet beperkt tot) kopiëren of herpubliceren op het Internet, is verboden. Deze Bijbelteksten mogen in geen enkele vorm gewijzigd of aangepast worden en moeten in hun originele context behouden blijven. Deze Bijbelteksten mogen niet verkocht of anderszins te koop worden aangeboden.

Deze Bijbelteksten zijn geen shareware en mogen niet gedupliceerd worden.

DEZE BIJBELTEKSTEN ZIJN GEEN PUBLIC DOMAIN

STATENVERTALING

Jongbloed-editie (1637-1888). Public domain.

Dutch

CHRONOLOGY AND COMMENTARY

Taken from: The Daily Bible®

Copyright © 1984 by Harvest House Publishers
Eugene, Oregon 97402

Used by Permission. Not to be reproduced in any format.HET BOEK

Copyright © 1979, 1988, 2007 by International Bible Society®

Used by permission. All rights reserved worldwide.

These Scriptures are copyrighted by International Bible Society® and have been made available on the Internet for your personal use only. Any other use including, but not limited to, copying or reposting on the Internet is prohibited. These Scriptures may not be altered or modified in any form and must remain in their original context. These Scriptures may not be sold or otherwise offered for sale.

These Scriptures are not shareware and may not be duplicated.

THESE SCRIPTURES ARE NOT PUBLIC DOMAIN

STATE TRANSLATION

"Jongbloed" edition (1637-1888). Public domain.
Terug naar de inhoudsopgaveWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen