De goedheid van God

VRAAG: De goedheid van God tegenover lijden: hoe kan God goed zijn als er zo veel kwaad in de wereld is?

ANTWOORD:

De Bijbel is bijzonder realistisch wanneer de goedheid van God wordt besproken in relatie tot het kwaad en het lijden dat in de wereld voorkomt. Sterker nog, het hele boek Job is aan dit thema gewijd. In dit boek wordt Job door de ene na de andere ramp geteisterd. Zijn hele leven wordt gekarakteriseerd door leed. Zijn vrienden proberen het te verklaren, maar Job blijft op Gods goedheid vertrouwen. Dit boek leert ons dat we het doel achter het leed misschien nooit zullen begrijpen, maar dat we onze oppermachtige God toch kunnen vertrouwen.

De Bijbel vertelt ons in Psalm 107:1 dat God goed is: “Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig.” En in Jakobus 1:17: “Elk geschenk dat goed en volmaakt is, komt uit de hemel, van de Vader van het licht. Hij blijft altijd en eeuwig Dezelfde. Hij verandert nooit. Er zal nooit een spoortje duisternis in Hem te vinden zijn.” We moeten onthouden dat God niet de bron van het kwaad is, maar dat het kwaad het gevolg is van de zonde.

De wereld is gevuld met zonde, al sinds het moment waarop Adam er voor koos om ongehoorzaam te zijn aan God. Zondige mensen doen boosaardige dingen. En God heeft ons een vrije wil gegeven zodat we onze eigen beslissingen kunnen nemen, maar Hij geeft ons ook verantwoordelijkheid en de keuzes die wij maken hebben gevolgen.

Maar Gods goedheid is beschikbaar voor ons in het grootst mogelijke geschenk: redding door Zijn Zoon Jezus Christus. Als wij dit wonderbaarlijke geschenk aanvaarden, zal God een goed werk in onze levens beginnen. We zullen gaan veranderen; we zullen een verlangen naar goede dingen krijgen en goede dingen voor andere mensen willen doen.

De goedheid van God - Gods plannen zijn hoger
Jesaja 55:9 stelt: “Want net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn plannen hoger dan jullie plannen. Mijn plannen gaan jullie verstand ver te boven. De dingen die Ik doe, zijn voor jullie niet te begrijpen.” Wanneer je leven overspoeld wordt door leed, is het moeilijk om je te richten op God en het plan dat Hij voor jou in deze beproeving heeft. De meeste Christenen kunnen terugblikken op tijden waarin zij te kampen hadden met beproevingen, ziekten of moeilijkheden en dan inzien hoe zij toen dichter naar God toegroeiden of leerden hoe zij hun eigen leven en de mensen in hun omgeving werkelijk konden waarderen.

Het is belangrijk dat we niet vergeten dat God nog steeds goed is, zelfs als we met lijden te maken hebben.

Zou God al het leed op aarde kunnen voorkomen? Natuurlijk. Maar Hij verzekert ons “dat [Hij] alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens zijn plan geroepen heeft om bij Hem te horen” (Romeinen 8:28). Zelfs ons leed is een onderdeel van “alles” wat God zal gebruiken om Zijn goede doelen te volbrengen. Zijn plan is perfect en Zijn karakter is zonder gebreken. Mensen die Hem vertrouwen zullen niet worden teleurgesteld.

De goedheid van God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen