Gods goedheid

VRAAG: Welke Bijbelverzen spreken over Gods goedheid?

ANTWOORD:

Alles wat God is en doet, is goed.
“U bent goed en alles wat U doet is goed. Leer mij om me te houden aan uw leefregels” (Psalm 119:68).

Gods goedheid en liefde zijn eeuwigdurend.
“Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig” (Psalm 107:1).

God is goed voor iedereen.
“De Heer is goed voor iedereen. Aan alles wat Hij doet is te zien dat Hij liefdevol is” (Psalm 145:9).

Alles wat God heeft gemaakt is goed.
“En God keek naar alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. Toen werd het avond en weer ochtend: de zesde dag was voorbij” (Genesis 1:31).

God heeft goede dingen voor ons klaarliggen.
“Maar U heeft geweldige dingen klaarliggen voor de mensen die ontzag voor U hebben en die op U vertrouwen. Iedereen zal het zien!” (Psalm 31:19).

Alles van God is goed.
“Want alles wat God heeft gemaakt, is goed. Niets daarvan is verkeerd als je Hem ervoor dankt” (1 Timoteüs 4:4).

Alle goede dingen komen van God.
“Elk geschenk dat goed en volmaakt is, komt uit de hemel, van de Vader van het licht. Hij blijft altijd en eeuwig Dezelfde. Hij verandert nooit. Er zal nooit een spoortje duisternis in Hem te vinden zijn” (Jakobus 1:17).

Alleen God is echt goed.
“Er kwam iemand naar Jezus toe die vroeg: ‘Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?’ Jezus zei tegen de man: ‘Waarom noem je Mij “goed”? Er is er maar Eén die goed is, en dat is God. Maar als je het eeuwige leven wil krijgen, moet je je altijd aan de wetten van Mozes houden’” (Matteüs 19:16-17).

“Heer, U bent de zon van ons leven, U bent een schild dat ons beschermt. U vergeeft en herstelt. U zal altijd goed zijn voor de mensen die leven zoals U het wil” (Psalm 84:12).

Gods goedheid heeft gevolgen voor ons
Wij zijn gezegend door Gods goedheid.
“Probeer maar hoe goed de Heer is! Het is heerlijk voor je als je op Hem vertrouwt” (Psalm 34:9, BasisBijbel).

Uit alle omstandigheden kunnen goede dingen voortkomen.
“We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens zijn plan geroepen heeft om bij Hem te horen” (Romeinen 8:28).

Zijn goedheid leidt mensen tot inkeer.
“We zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel erg dankbaar. Want omdat Hij zo goed en liefdevol is, heeft Hij nieuwe mensen van ons gemaakt: we zijn opnieuw geboren. Dat heeft Hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daardoor kunnen we vol hoop zijn” (1 Petrus 1:3).

“Denken jullie soms dat Gods liefde, vriendelijkheid en geduld zó groot zijn, dat Hij júllie slechtheid wel door de vingers zal zien? Jullie begrijpen niet dat juist Gods liefde jullie leven wil veranderen. Dat jullie juist dankzij Hem willen gaan leven zoals Hij het wil” (Romeinen 2:4)

Gods goedheid is onze schuilplaats
“Probeer het maar, dan zult u ontdekken hoe goed de HERE is. Gelukkig is degene die bij Hem bescherming zoekt” (Psalm 34:9, Het Boek).

De goedheid van God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen