Gods almacht

VRAAG: Heeft Gods almacht enige beperkingen?

ANTWOORD:

Ja, Gods almacht heeft natuurlijke beperkingen en zelfopgelegde beperkingen. Dat betekent niet dat het God aan macht ontbreekt, maar dat Hij er voor kiest om in bepaalde gevallen niet te handelen.

Natuurlijke beperkingen

  • God kan niet liegen - Titus 1:2: “Want door die waarheid kunnen we het eeuwige leven krijgen dat God heeft beloofd. God beloofde dat eeuwige leven al aan het begin van de tijd. En God kan niet liegen! En toen de juiste tijd gekomen was, heeft Hij dit goede nieuws bekend gemaakt...”

  • God kan niet zondigen - Jakobus 1:13: “Maar je mag nooit zeggen dat Gód jou op de proef stelt. Want God kan niet door het kwaad verleid worden om iets slechts te doen. En Hij doet Zelf ook niemand kwaad om iemands geloof op de proef te stellen.”

  • God kan Zichzelf niet ontkennen - 2 Timoteüs 2:11-13: “Dit is de waarheid: als we met de Heer zijn gestorven, zullen we ook met Hem leven. Als we vasthouden aan het geloof, zullen we ook met Hem als koningen heersen. Als we zeggen dat we Hem niet kennen, zal Hij ons ook niet willen kennen. Maar als wij niet trouw zijn aan Hem, blijft Hij toch trouw aan ons! Want Hij kan niet ontrouw zijn aan Zichzelf.”

Zelfopgelegde beperkingen
“Zelfopgelegde beperkingen zijn die dingen die Hij verkiest om niet in Zijn plan op te nemen, en die Hij in Zijn plan had kunnen opnemen zolang zij niet tegenstrijdig aan Zijn aard waren. Hij koos er niet voor om Zijn Zoon te sparen; Hij koos er niet voor om alle mensen te redden; Hij koos niet alle volken in de tijd van het Oude Testament; Hij koos er niet voor om Jakobus te redden (Handelingen 12:2). Hoewel Hij al deze dingen had kunnen doen zonder inconsequent te zijn wat betreft Zijn almacht, koos Hij er toch voor om deze dingen in Zijn plan niet te doen.”1

God kan verkeerde dingen niet goed maken.

Voetnoot:
1 Ryrie, Charles, Basic Theology. (Wheaton, IL: Victor Books), p 40.

De almachtige God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen