De verloren zoon

(Lees eerst deel 1 van "De verloren zoon")

De verloren zoon - Een uitdaging voor alle Christelijke ouders en grootouders
Een verloren zoon... een van de meest hartverscheurende ervaringen waar een Christelijke ouder of grootouder mee te maken kan hebben, is de opstandigheid van een kind tegen Christus. Hulpeloosheid kan tot hopeloosheid uitgroeien, en hopeloosheid tot wanhoop. En hoe harder een ouder probeert om een kind naar Christus terug te leiden, hoe verder het kind dan vaak van zijn of haar Christelijke wortels wegrent. De "verloren zoon ervaring" (de emotioneel geladen relatie tussen een Christelijke ouder en een opstandig kind) is een universele uitdaging voor het Christelijk geloof.

De verloren zoon - De gelijkenis van Christus is een troost voor ons allen
De gelijkenis van de verloren zoon in het Evangelie van Lucas is ons allen bekend. Gedeeltelijk is het een verhaal over een opstandige zoon die zijn vaders opvoeding afwijst. Hij is hoogmoedig en trots en vertrekt naar een ver land, waar hij een wild leven vol avontuur leidt en alles wat waarde heeft verkwanselt (zowel letterlijk als figuurlijk). Pas wanneer hijzijn eigen falen en wanhoop onder ogen ziet, besluit hij om naar huis terug te keren, berouwvol en bereid om te doen wat nodig is om weer bij zijn vader in de gunst te vallen. Tot zijn verbazing, en tot ieders verbazing, wordt hij zonder meer in zijn vaders liefdevolle en vergevingsgezinde armen verwelkomd. Geen enkele hoeveelheid tijd, geen enkele hoeveelheid geld en geen enkele hoeveelheid opstandigheid konden de onvoorwaardelijke liefde van de vader voor zijn zoon ongedaan maken.

"Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren." Lucas 15:24

Het brandpunt van deze gelijkenis is God de vader en de algemene opstand van Zijn kinderen. Het is een prachtig verhaal over Gods geduldige genade en Zijn bereidheid om ieder van ons in Zijn liefdevolle en vergevingsgezinde armen te verwelkomen. Maar zoals dit geldt voor zo veel onderricht van Jezus, heeft ook deze gelijkenis een directe toepassing voor de Christenen in de 21e eeuw. Wanneer we deze gelijkenis in het licht van de tegenwoordige "verloren zoon ervaringen" bekijken, dan laat deze aan Christelijke ouders en grootouders de macht zien van onvoorwaardelijke liefde en de uiteindelijke beloning van een goed fundament, geloof en vergeving.

De verloren zoon - Hoop in gebed
Het doel van dit artikel, met de gelijkenis van de verloren zoon als inleiding, is om Christelijke ouders en grootouders hoop en moed te geven. Onze boodschap is geduld, volharding en bovenal: gebed. Het gaat erom dat je de "verloren zoon ervaring" als een geestelijk proces ziet, dat je zal helpen vertrouwen op Gods plan voor je kinderen en naasten. Ben zelf een liefdevol voorbeeld en voorkom vooral dat je tegen je opstandige kind gaat preken. De Heilige Geest zal anderen gebruiken om het hart van je verloren zoon of dochter te verzachten en om hem of haar naar de Vader terug te laten keren. Jouw meest belangrijke rol is bidden, bidden, bidden!

Leer nu meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen