Clicky 

2 Timote�s 3


De dingen die in de laatste tijd van de wereld zullen gebeuren
1 Onthoud dat de laatste tijd van de wereld een moeilijke tijd zal zijn.
2 Want de mensen zullen alleen maar aan zichzelf denken. Ze zullen hebzuchtig, trots en overmoedig zijn. Ze zullen God beledigen en ongehoorzaam zijn aan hun ouders.
3 Ze zullen ondankbaar en slecht zijn en nergens respect voor hebben. Ze zullen liefdeloos en trouweloos zijn. Ze zullen leugens over andere mensen rondvertellen, geen zelfbeheersing hebben, wreed zijn en een hekel hebben aan goede mensen.
4 Ze zullen verraderlijk, roekeloos en trots zijn, en meer houden van plezier maken dan van God.
5 Ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn, maar ze geloven niet werkelijk in God. Blijf v�r bij dat soort mensen vandaan.
6 Zulke mensen komen met smoesjes de huizen binnen. Dan krijgen ze met hun praatjes goedgelovige vrouwen in hun macht. Vooral vrouwen die verkeerde dingen doen en maar doen waar ze zin in hebben.
7 Zulke vrouwen blijven aldoor vragen stellen, zonder ooit de waarheid van God te gaan geloven. Ze doen er niets mee.
8 Zulke mensen verzetten zich tegen de waarheid. Net zoals de Egyptische tovenaars Jannes en Jambres zich vroeger tegen Mozes hebben verzet. Hun denken is bedorven en hun geloof deugt niet.
9 Maar ze zullen niet lang hun gang kunnen gaan. Want hun onzin zal al gauw voor iedereen duidelijk worden. Net zoals bij Jannes en Jambres.

Goede raad aan Timote�s
10 Maar jij hebt altijd goed naar mij geluisterd. Je hebt goed gekeken hoe ik leefde. Je kent mijn bedoelingen, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde.
11 Je hebt gezien hoe ik heb volgehouden, ook toen ik veel moest lijden in Antiochi�, Iconium en Lystra. Steeds heeft de Heer mij gered.
12 Trouwens, alle mensen die in Jezus Christus geloven en God willen dienen, zullen worden vervolgd.
13 Maar met schurken en bedriegers die alleen doen alsof ze bij de Heer horen, zal het steeds erger worden. Ze leren de mensen verkeerde dingen omdat ze zelf de waarheid niet kennen. .
14 Maar jij, Timote�s, houd vast aan wat je hebt geleerd. Vergeet nooit van w�e je het hebt geleerd.
15 Al vanaf je kinderjaren ken je de Boeken. Door de Boeken kun je wijs en verstandig worden. Ze leren je hoe je door het geloof in Jezus Christus kan worden gered.
16 Alles wat God daarin heeft laten opschrijven, is nuttig. Het kan de mensen iets leren, hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof en hen opvoeden tot een leven zoals God het wil.
17 Zo kunnen de mensen hun geloof ontwikkelen tot een volwassen geloof. Dan zullen ze geschikt zijn voor elke taak. (lees verder)


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands