Christelijke gemeenschap

(Lees eerst deel 1 van "Christelijke gemeenschap")

Christelijke gemeenschap - Waar kan ik mij met anderen verbinden?
Waar kun je Christelijke gemeenschap vinden? Het zal je misschien verbazen dat God bijna overal Christenen heeft neergezet. Er zijn Christenen op je werk, op je school,in het winkelcentrum... zelfs in je eigen buurt. Als jij er naar verlangt om andere Christenen te ontmoeten waar je woont, en als je kerk geen kleine studiegroepen heeft waar jij je bij kunt aansluiten, bid dan! God kent de verlangens van je hart. Hij heeft jou deze tenslotte gegeven! Hij is slechts aan het wachten op het moment waarop je Hem om richting vraagt. En dan volgt de volgende belangrijke stap die jij moet zetten: je moet klaar zijn om te luisteren en Zijn antwoord te horen. Ben dapper genoeg om iemand aan te spreken wanneer je denkt dat je een andere gelovige hebt ontmoet. Wat het resultaat daarvan ook mag zijn, je vraag zal zeer waarschijnlijk tot een gelegenheid leiden om je geloof te delen.

Het internet is een heel nieuwe wereld geworden waarin mensen met allerlei soorten interesses zich met elkaar kunnen verbinden. Hoewel het niet de beste plaats is voor het soort persoonlijke gemeenschap dat we allemaal nodig hebben, kan het internet toch mogelijkheden bieden om in contact te treden met gelovigen die hetzelfde denken als jijzelf. En als jij nu hier bent en deze pagina leest, dan heb jij al ontdekt hoe je het internet kunt gebruiken om verbindingen met anderen tot stand te brengen.

Christelijke gemeenschap - Waarom heb ik een Christelijke gemeenschap nodig?
Christelijke gemeenschap is essentieel voor onze groei. Rick Warren zegt: "De hele Bijbel is het verhaal over hoe God een familie opbouwt die Hem zal liefhebben, Hem zal eren en voor eeuwig met Hem zal heersen".

Net als een kind heb jij je gezin en je familie nodig om je te helpen tijdens je groei. Je hebt een moeder nodig die je opvoedt, een vader die je toont hoe je kunt fietsen zonder te vallen. Als gelovige heb je ook moeders en vaders en broers en zussen in Christus nodig om je te leren hoe je kunt liefhebben op de manier waarop God van ons houdt. Die familieleden kunnen oudere Christenen zijn, die je kunnen leren wat het betekent om een Christen te zijn, of nieuwelingen in het geloof die juist jouw leidende hand nodig hebben. Of misschien zijn het wel mensen net als jij zelf, als zeelieden op dezelfde boot, die samen het leven proberen te ontraadselen.

Wat zegt de Bijbel over Christelijke gemeenschap? Lucas zegt het volgende over de vroege kerk:

“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.” (Handelingen 2:42)


Als sinds het prille begin wisten Christenen dat ze elkaar nodig hadden om te kunnen overleven. En in deze moderne wereld die vaak op zijn kop staat heb jij ook andere Christenen nodig!

Christelijke gemeenschap - Je geloof compleet maken
Als lid van Gods gezin word je opgeroepen om aan een Christelijke gemeenschap deel te nemen:

“Getrouw is de God die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.” (1 Korintiërs 1:9)


Wat een wonderbaarlijke waarheid! Als gelovige in Christus kun je nu gemeenschap met Jezus Christus Zelf hebben! Sterker nog: Paulus vertelt ons dat we zelfs de gezindheid, de gedachten, van Christus hebben!

"Wie kent de gezindheid van de Heer? Wie kan Hem raad geven? Wij echter hebben de gezindheid van Christus." (1 Korintiërs 2:16)


Heb je ooit opgemerkt wat een overvloed wij in onze winkels hebben aan boeken over "hoe kan ik..."? Heb je ooit opgemerkt hoeveel talkshows er op TV zijn? Niemand onder ons kan in zijn eentje overleven. We hebben allemaal behoefte aan het advies van anderen; we hongeren er zelfs naar. Als Christen heb je een gemeenschap met andere gelovigen nodig om je eigen begrip te completeren. Om een gezond Christelijk leven te kunnen leiden, moet je in begrip en kennis over Christus groeien door in je eentje tijd met God door te brengen, door in de behoeften van andere Christenen te voorzien, door het geloof dat God je gegeven heeft met anderen te delen en door tijd uit te trekken om in Christelijke gemeenschap met anderen samen te zijn. Dan zul je God op alle mogelijke manieren verheffen!

Christelijke gemeenschap - Een genadig samenzijn
Wat de Christelijke gemeenschap betreft zullen we afsluiten met de volgende woorden van onze broeder, de Apostel Paulus:

“De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.” (2 Korintiërs 13:14)WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen