Ben jij goed genoeg voor de hemel?

(Lees eerst deel 1 van "Ben jij goed genoeg voor de hemel?")

5. Heb jij ooit iemand gehaat?
In de Tien Geboden vinden we verder een verbod op moord met voorbedachten rade. Het zesde gebod is kort maar krachtig:

"Dood niemand." (Exodus 20:13)

Heb jij ooit iemand vermoord? "Nee, natuurlijk niet!" zal waarschijnlijk je eerste reactie zijn. Maar weet je dat echt helemaal zeker? Laten we nog eens teruggaan naar die Bergrede van Jezus. Hij legt hierin ook uit hoe dit zesde gebod moet worden gelezen. De toepassing heeft niet alleen betrekking op de uitwendige daad (moord), maar ook op de inwendige toestand van je hart:

"Jullie hebben gehoord dat tegen onze voorouders is gezegd: 'Je mag niemand doden.' En ook: 'Als je een ander doodt, ben je schuldig en zul je door de rechtbank gestraft worden.' Maar Ik zeg jullie: als je kwaad blijft op iemand, ben je schuldig. Je zal door de rechtbank gestraft worden. En als je iemand voor sukkel uitscheldt, ben je schuldig. Je zal voor de Hoge Raad komen. En als je iemand voor dwaas uitscheldt, zul je in de hel terechtkomen." (Matteüs 5:21-22)

Jezus zegt dus dat je in je hart al een moordenaar bent als je een ander mens haat! Waarom? Omdat je hiermee feitelijk de hele tweede helft van de Tien Geboden overtreedt: "Houd net zoveel van je broeders als van jezelf" (Matteüs 22:39). Dergelijke liefde laat geen ruimte voor haat.

Heb jij ooit iemand gehaat? Heb jij een ander mens ooit veracht of geminacht? Dan betekent dat volgens Gods perfecte standaard dat je in je hart met moordzuchtige gedachten hebt rondgelopen.

Lees nu deel 6 van "Ben jij goed genoeg voor de hemel?"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen