Ben jij goed genoeg voor de hemel?

(Lees eerst deel 1 van "Ben jij goed genoeg voor de hemel?")

4. Heb jij ooit iets gestolen?
In het achtste gebod vinden we de volgende, heel eenvoudige opdracht:

"Steel niet." (Exodus 20:15)

Stelen is fout. Iedereen weet dat, diep van binnen. Mocht je hier toch nog aan twijfelen, denk dan eens aan iets wat jij nooit zou willen kwijtraken, zoals je auto of je muziekverzameling. Stel je dan voor dat iemand in je huis zou inbreken en juist dat van jou zou stelen. Zou je daar niet heel boos over zijn? Natuurlijk!

De kans is groot dat jij zelf nog nooit iets van grote waarde hebt gestolen, zoals een Mercedes-Benz of een gouden sieraad. Maar zoals je in het bovenstaande gebod kunt lezen, staat er helemaal niets over de waarde van wat er gestolen wordt. Diefstal is diefstal, ongeacht de waarde van het gestolen goed, en is een overtreding van Gods goede gebod tegen stelen. Stel jezelf nu diezelfde vraag nog eens met dat gegeven in het achterhoofd: heb jij ooit iets gestolen?

Misschien was het een pen van het werk, of een ander onbenullig kleinood "wat toch niemand zal missen". Of een illegale download van een film of videogame. Dat doet toch iedereen tegenwoordig? Of misschien heb je als kind weleens een snoepje gejat uit de supermarkt toen niemand keek, of heb je als tiener ooit iets van een ander genomen om stoer te zijn. Het maakt voor God ook niet uit wanneer je Zijn wetten hebt overtreden. Hij is tijdloos. Dingen die wij vele tientallen jaren geleden hebben gedaan, staan Hem nog steeds zo duidelijk voor ogen alsof het vandaag is gebeurd. De tijd heelt weliswaar vele wonden, maar geen enkele zonde.

Beantwoord nu de volgende vraag: Hoe noemen we iemand die iets gestolen heeft?

Hij of zij is een ______________.

Lees nu deel 5 van "Ben jij goed genoeg voor de hemel?"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen