Christelijke verantwoording

(Lees eerst deel 1 van "Christelijke verantwoording")

Christelijke verantwoording - Persoonlijke actie
Wil jij in je leven een Christelijke verantwoordelijkheid ontwikkelen? Hier volgen enkele stappen die je zelf kunt zetten om een vriend of een groep te vinden aan wie je verantwoording kunt afleggen:

 • Begin met gebeden waarin je God vraagt om die andere persoon (of groep) aan je te openbaren.
 • Overweeg de mogelijkheden: mensen in je gemeente, op je werkplek, goede vrienden, iemand die je respecteert, enzovoorts. Ga op zoek naar mensen die met soortgelijke omstandigheden te maken hebben of die er in het verleden mee te maken hebben gehad. Misschien voel jij je wel meer op je gemak bij een online groep. Dit kan het geval zijn als je bijvoorbeeld met problemen kampt die met een seksverslaving te maken hebben. Sta open voor Gods leidende hand (opmerking: in "één-op-één" situaties is het belangrijk om iemand van hetzelfde geslacht te kiezen, om te voorkomen dat er moeilijke situaties ontstaan of de schijn van zondigheid wordt gewekt).
 • Nodig hem of haar uit voor lunch, ontmoet elkaars familie of praat via de telefoon met elkaar. Als het om een groep gaat, vraag hen dan of je een bijeenkomst kan bijwonen zodat je kan zien hoe het er aan toe gaat. Leer de anderen kennen. Kun je goed met hen overweg? Genieten jullie van de tijd die jullie samen doorbrengen?
 • Als je er zeker van bent dat dit de juiste persoon of groep is, vraag dan of hij (of zij) de persoon wil (of willen) zijn aan wie je verantwoording kunt afleggen.

Christelijke verantwoording - De volgende stappen
Ben geduldig. Het ontwikkelen van een dergelijke vriendschap heeft tijd nodig en vraagt om een doelbewuste inspanning. Zorg dat je samen aan activiteiten meedoet en bid regelmatig voor elkaar en met elkaar. Als je vriend(in) een bepaald probleem naar voren brengt, zoals "Ik heb echt moeite om voldoende tijd met mijn kinderen door te brengen", dan kun je hem of haar tijdens de volgende ontmoeting vragen hoe het op dat gebied is gegaan. Dit zal het begin zijn van een elementaire vriendschap. Daarna kun je verantwoording aan elkaar afleggen over zaken als Bijbellezing en gebed, je integriteit, lichamelijke gewoonten zoals lichaamsbeweging en voedingsgewoonten, evangelisatie op je werkplek, enzovoorts. Vergeet niet dat het essentieel is dat je de discussies vertrouwelijk houdt!

Indien mogelijk is het verstandig om een vaste tijd af te spreken waarop je elkaar kunt ontmoeten of via de telefoon met elkaar kunt praten. Dit biedt regelmaat en zal je tonen hoe zeer je deze relatie op prijs stelt. Je kunt een gezamenlijke Bijbelstudie doen of met elkaar delen wat je in je stille tijd met God hebt geleerd. Dat zal ongetwijfeld een goed begin voor het gesprek zijn.

Denk eens na over de volgende vragen, die met je eigen verantwoordelijkheid te maken hebben en die je in een dergelijk gesprek zou kunnen aansnijden:

 • Welk principe heeft jouw leven in de afgelopen week in je stille tijd beïnvloedt?
 • Heb je het gevoel dat je in de afgelopen week trouw je geloof met anderen hebt gedeeld?
 • Heb je dagelijks tijd met God doorgebracht door de Bijbel te lezen en te bidden?
 • Heb je thuis en op je werk je verantwoordelijkheden voor de volle 100% uitgevoerd?
 • Ben je in staat geweest om je liefde voor je naasten volledig uit te drukken?
 • Heb je gelegenheden gehad om je echtgenoot/echtgenote, je kinderen en andere familieleden te bemoedigen en te prijzen?
 • Is je gedachtenleven rein geweest?
 • Wat heeft jou in de afgelopen week de meeste vreugde bezorgd?
 • Hoe werd je beproefd en hoe reageerde je hierop?
 • Wat heb je ondernomen om je relatie met je echtgenoot/echtgenote te verbeteren?

"Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind…" (Prediker 4:9-10 )

Groei nu verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen