Christelijke mentoring

Christelijke mentoring - Waarom gaan mannen dit uit de weg?
"Christelijke mentoring" is een term die veel mannen op volle snelheid de andere richting op doet rennen! Waarom krijgen zo veel mannen zwakke knieën als ze de woorden "Christelijke mentoring" horen? Dit is natuurlijk voor iedereen anders, maar in het algemeen zijn dit een paar treffende ideeën:

  • De trots van een man vertelt hem om zijn levensreis op eigen houtje uit te voeren.
  • Het hart van een man vertelt hem om te zwijgen.
  • Het verstand van een man vertelt hem dat niemand het zal begrijpen.
  • De gevoelens van een man vertellen hem dat hij deze moet zien te beheersen.

Misschien herken jij jezelf hier wel in. Misschien voel jij je al een beetje ongemakkelijk nu je dit artikel leest. Laten wij je ervan verzekeren dat je er groot voordeel uit kunt halen wanneer jij je realiseert dat je ongemak feitelijk een teken is dat er binnen in jou iets goeds aan het gebeuren is.

Christelijke mentoring - Je moet er wel wat voor doen
Christelijke mentoring is een relationele ervaring die "één op één" plaatsvindt waarbij de ene persoon de ander begiftigt door zijn van God gekregen wijsheid en middelen te investeren.

Je zal wellicht de volgende vraag stellen: "Maar welk voordeel kan ik hier uit halen?" Wij geloven dat mannen er ontzettend veel voordeel uit kunnen halen wanneer zij zich verbinden met een andere man die al ervaring heeft opgedaan in de "loopgraven" van het leven; ervaringen die zij zelf nog moeten meemaken. Het belangrijkste element is wijsheid. We moeten onthouden dat één van de vormen van mentoring bestaat uit discipelschap. Een discipel is niets meer dan een leerling. Als we kunnen leren van een andere man die de lange, moeilijke weg die voor ons ligt al bewandeld heeft en deze wijsheid op onze eigen levens kunnen toepassen... dan winnen we aan wijsheid. Wijsheid is toegepaste kennis, begrip en inzicht. Dat klinkt allemaal zo gek nog niet, toch?

Waarom zou ik überhaupt ergens voordeel uit willen halen? Deze vraag klinkt in sommige opzichten enigszins amusant, bijna humoristisch, omdat deze zoveel waarheid en tegelijkertijd zoveel onwaarheid bevat. Laten we eerlijk zijn: we willen er allemaal op vooruit gaan en ons voordeel halen, maar tegen welke prijs? Als we gratis ergens van zouden kunnen profiteren en als dit erg gemakkelijk zou zijn, dan zouden we er allemaal voor in de rij staan. Maar, dit is niet het geval. Om iets te kunnen winnen, moeten we ook iets verliezen. Wanneer we proberen om door het leven te ploeteren en de beloningen voor ons harde werken op te strijken, dan vinden we dat vaak goed genoeg. Maar je moet jezelf niet voor de gek houden. Wat voor jou soms een geweldige winst en een gestage vooruitgang lijkt, zou wel eens ver beneden het peil kunnen liggen dat God voor jou gepland heeft.

In het tweede hoofdstuk van de Bijbel vertelt God ons een fundamentele waarheid over onszelf. Hij zegt zonder aarzeling: "Het is niet goed dat de mens alleen is". Waarom? Omdat God ons als sociale wezens heeft geschapen, om van elkanders gezelschap te genieten. Een onderdeel van dit kameraadschap is Christelijke mentoring. Wanneer een Christelijke man op zijn levensreis door een mentor begeleid wordt, dan kan dit voor hem van grote waarde zijn.

Christelijke mentoring - Een persoonlijk verhaal
Christelijke mentoring is voor mij onontbeerlijk gebleken! Op mijn persoonlijke levensreis heb ik drie verschillende mentors. Ik heb een Christelijke mentor op het gebied van mijn geestelijke leven, een Christelijke mentor op het gebied van mijn gezinsleven en een Christelijke mentor op het gebied van mijn zakenleven. Mijn geestelijke mentor geeft mij richting en vormt mij als een man van God. Mijn mentor voor mijn gezinsleven stuurt mij zodat ik in mijn gezin een zodanige vader en echtgenoot kan zijn dat dit God behaagt. En mijn Christelijke "zakenmentor" begeleidt me zodat mijn werkethiek en mijn zakentransacties volledig met Gods plan kunnen overeenkomen.

Wanneer ik mij probeer voor te stellen waar ik zonder deze drie mannen in mijn leven zou zijn, dan stel ik mij een compleet andere man in een compleet andere wereld voor. Ik twijfel er niet aan dat ik dan weliswaar ook aan wijsheid en balans in mijn leven gewonnen zou hebben, maar ik geloof dat dit dan in veel mindere mate zou zijn gebeurd dan wat God via deze Christelijke mentoren voor me heeft gepland.

Christelijke mentoring - Een laatste uitdaging
Kunnen we voordat we afsluiten nog even een suggestie doen op het gebied van Christelijke mentoring? Bid alsjeblieft dat God jou laat zien wie je specifiek voor een dergelijke mentoring-relatie zou kunnen benaderen. Bid voor moed en lef om deze stap te kunnen zetten, om je trots aan de kant te zetten en om een andere man te vragen om in jouw levensreis te investeren. Dit is een onderdeel van Gods plan!

Vervolg je reis!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen