Ben jij goed genoeg voor de hemel?

(Lees eerst deel 1 van "Ben jij goed genoeg voor de hemel?")

Maar ik heb toch ook genoeg goede dingen gedaan!?
Toen ik een medische keuring moest ondergaan voor mijn eerste baan, vroeg de bedrijfsarts mij: "Rookt u?"
Ik antwoordde: "Ja."
"U weet toch dat dat heel ongezond is?", zei hij toen.
Ik zei toen snel: "Ja, dat weet ik, maar ik sport ook heel veel!"

De arts legde toen uit dat het een het ander niet ongedaan kan maken. Ongeacht hoe veel je sport, de schadelijke gevolgen van het roken blijven bestaan. Zo gaat het ook met onze zonden. Ongeacht hoe veel goede dingen we doen, we kunnen er de slechte dingen niet mee ongedaan maken. De gevolgen blijven bestaan.

Laat ik ter verduidelijking eens een heel grof voorbeeld gebruiken: in de Tweede Wereldoorlog gaf Adolf Hitler opdracht tot de moord op meer dan tien miljoen (10.000.000) mensen. Denk je dat hij dat had kunnen goedmaken met donaties aan het Rode Kruis? Of met vrijwilligerswerk in de soepkeuken? Nee toch? Zijn schuld zou nog steeds bestaan. En dit is de grootste moeilijkheid van onze zonden: we kunnen onszelf niet uit deze netelige situatie redden. We zijn en blijven schuldig en verdienen een straf (de hel), geen beloning (de hemel).

Ja maar... ik geloof in een liefdevolle God!
Dat is heel goed! God is liefde, dat is waar. Hij heeft ons Zijn liefde zelfs bewezen, lezen we in de Bijbel (Romeinen 5:8). Maar we lezen tegelijkertijd in de Bijbel dat God ook volkomen rechtvaardig is. Juist omdat God liefde is, moet Hij rechtvaardig zijn. En Hij heeft Zijn rechtvaardigheid ook al bewezen (Romeinen 3:26). Kijk nog eens naar het bovenstaande voorbeeld: als God werkelijk liefde heeft voor de slachtoffers van Adolf Hitler, dan kunnen de gruweldaden van deze man niet ongestraft blijven. God is de hoogste Rechter over de hele schepping, maar Hij is een goede Rechter. Als God onrecht en zonden ongestraft zou laten, dan zou Hij een corrupte Rechter zijn. Maar dat is Hij niet: Hij is volkomen goed, liefdevol én rechtvaardig. En daarom kan Hij zondaars - wetsbrekers als jij en ik - niet zomaar toelaten in een volkomen goede hemel. Dan zou het immers geen hemel meer zijn!

Ja maar... ik ben nog steeds veel beter dan de meeste mensen die ik ken!
Dat mag misschien wel waar zijn, maar niemand van die andere mensen zal jouw eeuwige bestemming bepalen. Het is niet hun standaard die zal bepalen wat er na jouw dood met je zal gebeuren. Alleen God beslist over leven en dood, en alleen Zijn standaard zal daarbij gehanteerd worden. En zoals je gezien hebt, schiet je ten opzichte van Zijn standaard tekort.

Ja maar... ik geloof helemaal niet in de Bijbel!
Maakt dat uiteindelijk wat uit? Bedrog, diefstal, overspel en moord... we weten allemaal dat dat vreselijke dingen zijn. Niemand wil daarvan zelf het slachtoffer zijn, ook jij niet. Omdat wij mensen naar Gods gelijkenis zijn geschapen, en omdat God Zelf goed en rechtvaardig is, weten wij van nature al dat dit soort dingen fout zijn. Je geweten overtuigt je hiervan, ook zonder Bijbel.

God is goed en heeft een goede wet uitgevaardigd: Hij zal onschuldige mensen beschermen door dit soort handelingen te veroordelen en de daders verantwoordelijk te houden. Als jij de vijf vragen in deze test hetzelfde hebt beantwoord als ik, dan heb je al toegegeven dat je gelogen, gestolen en overspel gepleegd hebt en dat je in je hart een moordenaar bent. De Bijbel bevestigt wat je in je hart al weet: je schuld tegenover God.

Maar hoe kan ik dan toch naar de hemel gaan?


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen