Ben jij goed genoeg voor de hemel?

(Lees eerst deel 1 van "Ben jij goed genoeg voor de hemel?")

Wie ben jij eigenlijk?
We hebben zojuist naar de tweede helft van de Tien Geboden gekeken. Hopelijk ben je eerlijk geweest over de gestelde vragen en over je eigen leven. Ik wil je vooral niet veroordelen met wat ik nu ga zeggen, maar als je eerlijk bent geweest, dan ben je waarschijnlijk tot dezelfde conclusie gekomen als ikzelf:

Volgens Gods perfecte standaard ben ik een overspelige leugenaar en een dief met moordzucht in mijn hart!

En dan hebben we het nog niet eens over de eerste helft van de Tien Geboden gehad! Nu wil ik je vragen: waarom zou God zo iemand ooit willen toelaten in een perfect goede hemel? Als de hemel een goede plaats is, waar mensen voor altijd in vrede en rust zullen leven... waarom zou God jou daar dan moeten binnenlaten? Wat zegt de Bijbel hierover?

Weten jullie dan niet dat slechte mensen niet bij Gods Koninkrijk zullen horen? Houd jezelf toch niet voor de gek! Mensen die met allerlei mannen of vrouwen naar bed gaan, of niet trouw zijn aan hun eigen man of vrouw, of op andere manieren dan de normale manier seks hebben, of stelen, of hebzuchtig zijn, of te veel drinken, of leugens over anderen rondvertellen of mensen bedriegen, zullen Gods Koninkrijk niet binnengaan... (1 Korintiƫrs 6:9-10)

Maar de beloning voor de lafaards, ongelovigen, slechte mensen, moordenaars, mensen die allerlei verkeerde dingen op het gebied van seks doen, tovenaars, mensen die afgoden aanbidden en alle leugenaars, is: de zee van brandende zwavel. (Openbaring 21:8)

Inderdaad. God heeft geen enkele reden, of verplichting, om mensen als jij en ik in de hemel binnen te laten. Wij hebben allemaal Zijn goede wetten overtreden en Zijn daarom allemaal ongeschikt als hemelburgers! Wij zijn schuldig. Wij zijn feitelijk opstandige misdadigers die Gods wetten hebben gebroken en geen eeuwig goed leven verdienen, maar juist een straf voor onze zonden!

Lees nu deel 7 van "Ben jij goed genoeg voor de hemel?"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen