De Christelijke Doctrine

De Christelijke Doctrine

 Duidelijk Voorgesteld
U bent hier: God >> De Christelijke Doctrine

De Christelijke Doctrine: Een Uitleg voor een Zoeker
De Christelijke doctrine kan er voor de zoeker die de "tradities" van een "georganiseerde religie" heeft ervaren nogal vaag en ritualistisch uitzien. Sterker nog, sommige Christelijke kerken belemmeren zelfs de duidelijke voorstelling en het begrip van de Christelijke doctrine. De Heilige Bijbel is de enige manier Voor de "kerkgangers" en de "zoekers zonder kerk" om een geldige voorstelling hiervan te krijgen.

De Christelijke Doctrine: De Basis van de Schriftteksten
De Christelijke doctrine doctrine kan als volgt worden samengevat: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16).

In God's ogen worden we weer wat Hij wilde dat we zouden zijn als we op Jezus Christus vertrouwen om onze zonden weg te nemen. En ieder van ons kan op deze zelfde manier gered worden, ongeacht wie we zijn of wat we hebben gedaan. Want iedereen heeft gezondigd; iedereen schiet tekort in vergelijking met God's glorieuze normen. Maar toch heeft ons nu, in zijn gracieuze goedheid, onschuldig verklaard. Hij heeft dit gedaan door middel van Jezus Christus, die ons bevrijd heeft door onze zonden weg te nemen. Want God zond Jezus om de straf voor onze zonden op zich te nemen en om aan God's woede tegenover ons tegemoet te komen. We staan weer op goede voet met God als we geloven dat Jezus Zijn bloed vergoot, en zo Zijn leven voor ons opofferde. (Romeinen 3:22-25).

De Christelijke Doctrine: Rechtvaardiging Door de Geschenken van Gratie en Geloof
Een populaire pastor van de Christelijke doctrine refereert aan zijn congregatie als de "Anonieme Zondaars". Rechtvaardiging betekent dat God mij accepteert "zoals ik ben", omdat Jezus Christus het perfecte leven leidde waarvan wij niet in staat waren om dat te leiden. Jezus stierf aan het kruis en betaalde de straf voor onze zonden. We moeten naar de voet van dat kruis gaan en onze levens aan God overgeven en voor Hem aanspraak maken op de deugdelijkheden die voortkomen uit de rechtvaardigheid van Christus, zodat we door Hem gezuiverd voor onze Eeuwige Vader kunnen staan, en in Zijn ogen onberispelijk kunnen zijn. Het is het geschenk van het geloof. Het is de schat die door gelovigen over de hele wereld wordt geclaimd, die hun hoop niet op hoge idealen of goede bedoelingen, maar op Jezus Christus hebben gericht.

De meeste zoekers die geen kerk bezoeken hebben van de Tien Geboden gehoord. Deze legale hoekstenen van oprecht leven zijn in het Oude Testament vastgelegd en worden in het Nieuwe Testament geratificeerd. Het Christendom maakt deze niet ongedaan, maar houdt deze feitelijk in stand door middel van het geloof en God's gratie. De Wet was nooit naar voren gebracht als een weg naar verlossing. In plaats daarvan maakt de Wet ons bewust van onze zonden. Bovendien voelen we de druk van de Wet: we weten dat het ons eigen handelen is dat de toorn van een rechtvaardige en heilige God rechtvaardigt (Galaten 3:10-13). Christus bevrijdt ons door de vloek van de zonden op Zichzelf te nemen. Wanneer we door ons vertrouwen in Hem zijn gerechtvaardigd, hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus (Romeinen 5:1).

Velen onder ons houden vast aan onze eigen manier om op goede voet met God te komen door ons aan de Wet te houden (of onze eigen versie daarvan). Om verschillende redenen zijn velen onder ons niet bereid om God's weg te volgen. Want Christus heeft het volledige doel van de Wet verwezenlijkt. Iedereen die in Hem gelooft staat op goede voet met God (Romeinen 10:3-4). Alle menselijke pogingen om onszelf zonder geloof te rechtvaardigen zijn vruchteloos. De geschriften waarschuwen tegen de dwaasheid om rechtvaardiging na te streven met middelen die hiertoe niet in staat zijn. De verlossing kan alleen door vertrouwen in Hem tot stand komen, en niet als "gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan" (Efeziërs 2:9). Christenen zijn niet gerechtvaardigd door wat zij voor God doen, maar zij zijn gerechtvaardigd door wat God voor hen heeft gedaan. Of het kennis is, of moraliteit, goede bedoelingen, nobele idealen, rituelen, of wat dan ook onder de zon: niets kan ons rechtvaardigen, behalve Jezus Christus.

De Christelijke Doctrine: De Oproep om een Heilig Leven te Leiden
Als de Christelijke doctrine van God's gratie ons van de Wet heeft bevrijdt, betekent dat dan ook dat we door kunnen gaan met zondigen? Nee. Hoewel dit geen zaak is die de eeuwige verlossing beďnvloedt, moet en zal een oprecht geloof vergezeld gaan van een goddelijke levensstijl (Romeinen 6:15-18). "Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen." (Jakobus 1:22). We worden aangemoedigd om een heilig leven te leiden. "Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’" (1 Petrus 1:15-16). "Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen." (2 Petrus 3:14).

Leef Nu Vrij!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

God's Wil Kennen
Volgeling van Christus
Christelijk Discipelschap
Waterdoop
De Dood en de Hemel
Eens Gered, Altijd Gered
Gebedsgenezing
Geschiedenis van Satan
Wederkomst
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: De Christelijke Doctrine
Add De Christelijke Doctrine to My Google!
Add De Christelijke Doctrine to My Yahoo!
XML Feed: De Christelijke Doctrine


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.