Bescheidenheid

Bescheidenheid

 - Deugdzaamheid
U bent hier: God >> Bescheidenheid

Bescheidenheid – Wat is Dat?
Bescheidenheid is een menselijke eigenschap die ofwel als een deugd ofwel als een zwakte wordt gezien. Hoe deze wordt gezien is uiteindelijk afhankelijk van je perspectief. Er bestaan in de diverse woordenboeken verschillende definities voor "bescheidenheid"; vaak wordt dit gelijk gesteld aan nederigheid, verlegenheid of eenvoud. In de tegenwoordige maatschappij kunnen al deze definities van bescheidenheid als negatief worden ervaren, omdat we ons vaak op ons "zelf" concentreren: "zelf"-respect, "zelf"-expressie en "eigen"-waarde.

Desalniettemin kan een bescheiden individu beschouwd worden als een mens met positieve eigenschappen. Bescheidenheid hoeft geen gebrek te zijn; iemand die zijn eigen sterke en zwakke punten herkent en tevreden is met wie hij of zij zelf is zal geen concurrentie en druk van anderen voelen. Een dergelijk iemand is er tevreden mee om in volledig bewustzijn van zichzelf met anderen om te gaan, om binnen de grenzen van zijn eigen vermogen te functioneren en om tevens met zelfvertrouwen binnen de grenzen van zijn eigen beperkingen te functioneren. Iemand die in eenvoud leeft en zich als zodanig gedraagt voert de dagelijkse taken en opdrachten uit zonder dat hier eerst een loftrompet voor nodig is. Het is niet nodig om dit onder de aandacht van anderen te brengen. Bescheidenheid gaat zachtmoedig te werk, maar met niet minder perfectie en zorg dan in het geval van mensen die hun daden continu moeten adverteren.

Bescheidenheid – Bescheiden Kleding
Jonge vrouwen vragen vaak: "Is het mogelijk om je bescheiden te kleden?" Ja dat is mogelijk. Kijk eens naar de onderstaande test voor je bescheidenheid, die in het boek Every Young Woman’s Battle1 nog verder wordt uitgediept.

  • Heb je een bovenstuk dat zo doorzichtig is dat anderen je beha kunnen zien of dat zo diep uitgesneden is dat je te veel decolleté toont? Laten je shirts delen van je buik of rug zien? Heb je een shirt met suggestieve, sexueel getinte slogans (zoals “sexy” of “flirt”)?
  • Moet jij je buik intrekken om je broek te kunnen sluiten? Hangt je spijkerbroek zo laag dat men je ondergoed kan zien?
  • Bevindt de onderkant van je rokje zich overdreven hoog boven de knie als je zit? Bevinden de inkepingen zich te hoog op je been?
Curtis zegt: "Ik wil een meid die ik kan respecteren en die zal respecteren dat ik mijn ogen wil bewaken tegen lichamelijke begeerte vóórdat we met elkaar getrouwd zijn".1

In deze tijd van "hip hop" mode, waarin ondergoed voor beide geslachten ondertussen gelijk staat aan bovenkleding, kunnen deze herinneringen aan bescheidenheid als nooit tevoren ook op mannen worden toegepast.

Wanneer jij je aankleed, evalueer dan wat je vandaag wil dragen. Draag kledingstukken die het voor mannen/jongens gemakkelijker zullen maken om je met waardigheid en respect te behandelen.

Bescheidenheid – Bescheiden Leven
We kunnen ook in ons dagelijkse leven bescheidenheid vertonen. Kalmte, deemoed en eenvoud zijn waarden die aangegrepen moeten worden en waar naar gestreefd moet worden. Kolossenzen 3:12 zegt: “Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.”

Een bescheiden leven is een leven dat zich op God en op andere mensen richt. Tegenover God erkennen we dat Hij de bron is van al onze gaven, vermogens en kracht. We weten dat we zonder Hem niets kunnen doen, dat we voor alles wat we nodig hebben volledig van Hem afhankelijk zijn. Het gevolg hiervan is dat we Hem in alles wat we doen volledig vertrouwen, dat we op Zijn wijsheid vertrouwen en dat we er op vertrouwen dat Hij altijd zal doen wat het beste voor ons is. Tegenover elkaar moeten we onze bescheidenheid tonen door anderen te eren voordat we onszelf eren.

We vechten niet en we gebruiken onze ellebogen niet, maar we staan anderen gewillig toe om een prominente plaats in te nemen. Filippenzen 2:3 zegt: “Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf”. We moeten er op vertrouwen dat onze eigen vermogens elke noodzakelijke deur voor ons zullen openen en dat we onszelf zo op een kalme manier overgeven aan het streven naar uitmuntendheid. Christenen zijn vertegenwoordigers van Christus, waar ze ook zijn, waar ze ook gaan en wat ze ook doen. Wanneer we uitblinken dan eren we God omdat Hij ons deze capaciteiten heeft gegeven. 1 Korintiërs 4:7 zegt: “Trouwens, wie vindt u zo belangrijk? Wat hebt u dat u niet gekregen hebt? En als u alles gekregen hebt, waarom dan die drukte alsof het van uzelf komt?”

Bescheidenheid – Hoe Deze te Verkrijgen
Bescheidenheid kan verkregen worden door de denkwijze van Jezus Christus aan te nemen. Filippenzen 2:5-8 zegt: "Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was: Hij die bestond in de gestalte van God heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis.”

De meeste mensen hebben geen natuurlijke bescheiden houding die door nederigheid en eenvoud gekenmerkt wordt. Instinctief gaan we op zoek naar erkenning en aandacht. We willen dat anderen ons eren voor wie we zijn en voor wat we hebben gedaan. Maar, als we Christus als Zijn discipelen volgen, dan zullen we onszelf van alle zoektochten naar ons "zelf" ontdoen en ons aan God overgeven. Het leiden van een bescheiden leven is een persoonlijke beslissing. We trachten doelbewust om tevreden te zijn en om geduldig te wachten tot God ons de beloofde beloningen geeft: beloningen die zullen komen, ook in dit leven. God is trouw; Hij ziet alles wat we doen. Tegengesteld aan het moderne geloof dat we anderen toestaan om ons als deurmat of wegwerpartikel te gebruiken, hebben mensen die God eren en nederig voor Hem leven Zijn belofte. Een belofte waar we op kunnen vertrouwen. 1 Petrus 5:6 zegt: “Buig u dan nederig onder de sterke hand van God: Hij zal u te zijner tijd omhoog heffen”.

Leer Meer!

1 Every Young Woman’s Battle: Guarding Your Mind, Heart, and Body, oftewel: De Strijd van Elke Jonge Vrouw: Je Gedachten, Hart en Lichaam Bewaken, door Shannon Ethridge en Steven Arterburn. Uitgebracht door Waterbrook Press, 2004.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Wereldse Christen
Gezindheid van Christus
Persoonlijke Geestelijke Groei
Waterdoop
Hoe Groot Zijt Gij
Op God Vertrouwen
Christelijke Verantwoording
De Zonde van Hoogmoed
Jezus Betaalde de Volledige Prijs
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Bescheidenheid
Add Bescheidenheid to My Google!
Add Bescheidenheid to My Yahoo!
XML Feed: Bescheidenheid


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.