Wat is het Evangelie?

Wat is het Evangelie? De Definitie
De vraag "Wat is het Evangelie?" is misschien wel de belangrijkste vraag die een mens kan stellen. Het woord Evangelie betekent letterlijk "goed nieuws". Het evangelie is het plan dat God ontworpen heeft om zondige mensen te redden van een eeuwige afzondering van Hem.

Wat is het Evangelie? Het slechte nieuws
Om volledig te kunnen begrijpen hoe goed dit nieuws eigenlijk is, moeten we eerst het slechte nieuws begrijpen.

  Wij zijn allemaal zondaars. De Bijbel biedt ons de duidelijke en consequente boodschap dat alle mensen gezondigd hebben. Romeinen 3:23 stelt: "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God". Zondigen betekent dat we het doel missen dat God voor ons gesteld heeft (dat wil zeggen, Zijn perfecte standaard).

  Als gevolg van de zondeval in de hof van Eden is elk onderdeel van ons bestaan verdorven door de zonde in onze gedachten, in onze emoties en in ons lichaam. Wij zoeken God niet op.

  De straf voor de zonde is de dood. In Romeinen 6:23 staat: "Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." Wat is een loon? Het is het geld dat betaald of ontvangen wordt voor verrichtte daden of diensten. Met andere woorden: het is wat je verdient. Romeinen 6:23 zegt dat de dood het arbeidsloon voor onze zonden is. Het is wat wij verdienen. We verdienen te sterven en dan voor altijd van God afgescheiden te leven.

Wat is het Evangelie? Het goede nieuws
Omdat er geen enkele manier is waarop wij onze weg terug naar God kunnen verdienen, is Hij volgens de Bijbel naar ons toe gekomen! Dit is het goede nieuws: het Evangelie.

  Christus stierf voor jou. Romeinen 5:8 zegt: "Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren." De Bijbel zegt dat wij weliswaar de doodstraf verdienen voor onze zonden, maar dat Jezus die straf op Zich nam. Hij stierf in onze plaats. Drie dagen later stond Jezus op uit de dood. Hij bewees hiermee dat de zonde was overwonnen.

  Jij kunt gered worden door in Jezus te geloven. Efeziërs 2:8-9 stelt: "Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan."

  Wij kunnen op Jezus vertrouwen om ons te vergeven en ons eeuwig leven te schenken, in plaats van een eeuwige dood.
De vraag is: ben jij er klaar voor om dit plan in werking te stellen door Gods geschenk van Zijn Zoon Jezus Christus te ontvangen? Als dat zo is, geloof dan in Christus en wijd dan de rest van je leven aan Hem. Bedenk wel dat het opzeggen van dit gebed je niet zal redden. Je drukt hiermee je geloof aan God uit in een gebed.
  “Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”

"Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden" (Handelingen 2:38).

Als jij vandaag hebt besloten om Jezus te ontvangen: welkom in Gods gezin! De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om een vervolg te geven aan onze beslissing.

 • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
 • Vertel iemand anders over je nieuwe geloof in Christus.
 • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
 • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
 • Vind een plaatselijke kerk waar je God kunt aanbidden.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.

Deze presentatie van het Evangelie is de duidelijke en eenvoudige boodschap, zoals gepresenteerd door Evantell. Voor meer informatie zie www.evantell.org.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen