Christelijke verantwoording

Christelijke verantwoording - Een behoefte aan steun
Verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel zijn essentieel om een maatschappij draaiende te kunnen houden. Christelijke verantwoording werkt op dezelfde manier. Op de een of andere manier worden we allemaal verantwoordelijk gehouden voor onze daden. Er zijn bijvoorbeeld wetten die wij moeten gehoorzamen en als we die niet gehoorzamen, dan moeten we de gevolgen hiervan onder ogen zien. Deze gevolgen zijn bepaald door de rechtsdienaren aan wie we dan verantwoording moeten afleggen. Verantwoording afleggen is feitelijk hetzelfde als de verantwoordelijkheid voor onze daden op ons nemen.

Er bestaan verschillende soorten steungroepen die gespecialiseerd zijn in het helpen van mensen die een bepaald probleem, verslaving (bijvoorbeeld een seksverslaving) of andere neigingen willen overwinnen. Als mensen zullen wij steun, troost en motivatie vinden wanneer we met andere mensen bijeenkomen die in hun levens met soortgelijke omstandigheden te maken hebben of hebben gehad.

Er bestaan ook Christelijke steungroepen. Christenen hebben ook steun en bemoediging nodig en vinden deze vaak in de vorm van Christelijke verantwoording. De Christelijke verantwoording kent twee essentiële elementen: vertrouwen en het vermogen om elkaars situatie te herkennen.

Christelijke verantwoording - Vertrouwen is een essentieel element
Zonder vertrouwen is het niet mogelijk om op een Christelijke manier verantwoording af te leggen aan een ander. Het ontwikkelen van vertrouwen is een langzaam proces dat tijd nodig heeft om te groeien. Wanneer mensen bijeenkomen en hun levens met elkaar delen, beginnen ze wederzijds begrip voor elkaar te ontwikkelen. Hoe dit bereikt wordt? Laten we eens kijken wat de Bijbel erover zegt.

  • Actief luisteren is essentieel voor het ontwikkelen van vertrouwen. Jakobus 1:19 zegt: "Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden."
  • Een houding die niet veroordeelt is een ander essentieel element. Houd in gedachten dat we een ander kunnen aanvaarden, terwijl we toch de situatie goed kunnen inschatten en erkennen. Matteüs 7:1-2 zegt: "Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden."
  • Het is ook essentieel dat we daadwerkelijk om elkaar geven. 1 Johannes 4:21 zegt: "We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben."

Wanneer we aan elkaar verantwoording willen afleggen, dan is hiervoor een bereidwilligheid nodig om jezelf voor de ander open te stellen en om gevoelige en persoonlijke informatie met die ander te delen. Daarom is vertrouwen in elkaar broodnodig. Als je merkt dat er vertrouwen is, zul je eerder bereid zijn om je meest innerlijke gedachten te delen zonder je zorgen te maken over de vraag of je misschien verraden zal worden.

Christelijke verantwoording - Herkenning is een essentieel element
Herkenning van en begrip voor elkaars omstandigheden zijn belangrijke factoren voor Christelijke verantwoording. Het kan erg nuttig zijn als iedereen in de groep wordt verbonden door een gezamenlijke factor of soortgelijke omstandigheden heeft meegemaakt. Mensen die zich in een ander kunnen herkennen kunnen met die ander meeleven en hun gedachten met een begripvol hart delen. Mensen voelen zich dan op hun gemak wanneer ze hun eigen omstandigheden met anderen delen en voelen zich dan aanvaard zonder angst te hebben om afgewezen te worden.

Christelijke verantwoording - Bijbelse richtlijnen
Heeft de Bijbel het over verantwoording afleggen? Op de eerste plaats zegt de Bijbel dat God ons verantwoordelijk houdt voor onze daden. Romeinen 14:12 zegt: "Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden". Dit heeft betrekking op de persoonlijke verantwoordelijkheid.

Christenen horen ook tegenover elkaar verantwoording af te leggen. In hoofdstuk 12 van 1 Korintiërs lezen we dat Christenen allemaal een onderdeel van hetzelfde lichaam zijn, het Lichaam van Christus, en dat elk onderdeel alle andere onderdelen nodig heeft en erbij hoort. Deze Bijbelpassage suggereert hoe belangrijk het is dat gelovigen verantwoording aan elkaar afleggen. Het is belangrijk dat elke gelovige op zijn minst één ander mens kent die hij (of zij) alles kan toevertrouwen, die hij kan bemoedigen, waarmee hij mee kan bidden en waarnaar hij kan luisteren.

Galaten 6:1-2 geeft ons een nuttig principe: "Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na". Als je vriend iets heeft gedaan dat tegen de Bijbel ingaat, dan word je geroepen om hem daar zachtmoedig op te wijzen, hem te vergeven en hem te troosten. Deze passage spoort je bovendien aan om jezelf altijd goed te onderzoeken, omdat niemand boven verleidingen verheven is.

Een ander aspect van Christelijke verantwoording bestaat uit het bemoedigen van elkaar, zodat we allen naar geestelijke volwassenheid kunnen groeien. Hebreeën 10:24 zegt: "Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen". 1 Tessalonicenzen 5:11 vertelt ons: "Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet".

Leg jij aan iemand verantwoording af? Heb jij een vriend met wie je kunt praten? Zal hij of zij er voor zorgen dat jij op je geestelijke levensreis verantwoordelijk wordt gehouden voor je daden? Ben jij het soort mens dat door andere mensen hiervoor benaderd kan worden wanneer zij daar behoefte aan hebben? Ben jij op zoek naar een partner voor een dergelijke Christelijke verantwoording?

Lees nu deel 2 van "Christelijke verantwoording"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen