Bijbelverzen over de oneindigheid van God

VRAAG: Wat zijn enkele Bijbelverzen over de oneindigheid van God?

ANTWOORD:

Welke Bijbelverzen bewijzen dat God oneindig is? De Bijbel geeft ons talrijke verzen die ons vertellen over de oneindigheid van God. Waar denk jij aan wanneer je de oneindigheid van God overdenkt? God is alwetend, almachtig en alomtegenwoordig (Hij doordringt alles). God is tijdloos. Hij heeft geen begin en geen einde.

Er is niets wat God niet kan doen (behalve dingen die tegen Zijn natuur ingaan) en er is niets wat Hij niet weet. Hij heeft het vermogen en de macht om te doen wat Hij wenst. Hij kan de zieken genezen, de blinden hun gezichtsvermogen teruggeven en alle mensen die Hem volgen zegenen. Hij heeft mensen uit de dood opgewekt en belooft het eeuwige leven aan mensen die Hem trouw zijn. Hij kan bergen verzetten en de zeeën tot bedaren brengen. Hij kan jouw hart raken en verlangt naar jouw liefde. Deze zijn slechts enkele van Gods oneindige eigenschappen, omdat Hij zelf in elk opzicht tijdloos en onbegrensd is.

Bijbelverzen over de oneindigheid van God - Zijn eigenschappen

God is tijdloos:

 • Genesis 1:1 - “In het begin maakte God de hemel en de aarde.”
 • Openbaring 1:8 - “IK BEN de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. IK BEN Hij die is en die was en die komt, de Almachtige God, zegt de Heer.”
 • Openbaring 4:8 - “Elk wezen had zes vleugels. En elk wezen was van binnen en van buiten vol ogen. Dag en nacht riepen ze zonder ophouden: "Heilig! Heilig! Heilig is de Heer God, de Almachtige God, die was en die is en die komt!"
Volmaakt wijs:
 • Psalm 147:5 - “Onze Heer is geweldig, zijn kracht is heel groot. Zijn wijsheid is grenzeloos.”
 • Jesaja 40:28 - “Weten jullie het dan niet? Hebben jullie het dan niet gehoord? De Heer is de Maker van de hele aarde. Hij is een eeuwige God. Hij wordt niet moe en raakt niet uitgeput. Hij is zóveel wijzer dan wij, dat wij Hem niet kunnen begrijpen.”
Alwetend:
 • Spreuken 15:3 - “De Heer ziet alles wat er gebeurt. Hij ziet de daden van goede en van slechte mensen.”
 • Psalm 33:13-15 - “De Heer ziet vanuit de hemel alle mensen. Vanuit zijn huis kijkt Hij naar de bewoners van de aarde. Hij heeft hen allemaal gemaakt. Hij weet alles wat ze doen.”
 • 1 Kronieken 28:9 - “En jij, Salomo, houd van de God van je vader. Dien Hem van harte. Want de Heer weet alles wat er in je hart en in je gedachten is. Als je van Hem houdt, zal Hij altijd naar je luisteren. Maar als je Hem verlaat, zal Hij jou ook voor altijd verlaten.”
Almachtig:
 • Genesis 17:1 - “Toen Abram 99 jaar was, kwam de Heer naar hem toe en zei: "Ik ben de Almachtige God...”
 • Jeremia 32:17 - “Heer, U heeft door uw grote macht en kracht de hemel en de aarde gemaakt. Niets is te wonderlijk voor U.”
 • Matteüs 19:26 - “Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’”
Alomtegenwoordig:
 • Jozua 1:5 - “Je leven lang zal niemand jou kunnen tegenhouden. Net zoals Ik eerst met Mozes geweest ben, zal Ik nu met jou zijn. Ik zal je nooit verlaten en je nooit in de steek laten.”
 • 1 Kronieken 16:34 - “Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig.”
 • Psalm 33:11 - “Want wat de Heer van plan is, zal ook gebeuren. Door de eeuwen heen worden al zijn plannen werkelijkheid.”
 • Hebreeën 13:5 - “Wees niet hebzuchtig, maar wees tevreden met wat jullie hebben. Want God heeft gezegd: ‘Ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal je nooit verlaten.’”

De oneindige God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen