Clicky 

Psalmen 33


Psalm 33
1 Als je leeft zoals God het wil, juich dan over de Heer! Zing dankliederen voor Hem!
2 Loof de Heer met de harp. Speel liederen voor Hem op allerlei muziekinstrumenten.
3 Zing een nieuw lied voor Hem. Maak vrolijke muziek en zing er luid bij.
4 Want wat de Heer zegt, is te vertrouwen. Aan alles wat Hij doet, is te zien dat Hij trouw is.
5 Hij houdt van rechtvaardigheid. Aan alles op aarde is te zien dat de Heer goed en vol liefde is.
6 De hemel is gemaakt door het woord van de Heer. De zon, de maan en de sterren ontstonden door ��n woord van Hem.
7 Hij bepaalde de grenzen van de zee. Het water van de oceanen verzamelde zich op de plaatsen die Hij had aangewezen.
8 Laat iedereen op aarde ontzag hebben voor de Heer. Laten alle mensen diep ontzag voor Hem hebben.
9 Want door ��n enkel woord heeft Hij alles gemaakt. Hij sprak en het was er.
10 Volken maken plannen, maar de Heer zorgt ervoor dat daar niets van terecht komt.
11 Want wat de Heer van plan is, zal ook gebeuren. Door de eeuwen heen worden al zijn plannen werkelijkheid.
12 Het is heerlijk voor een volk als de Heer zijn God is. Het is heerlijk voor een land als het door Hem is uitgekozen om zijn eigendom te zijn.
13 De Heer ziet vanuit de hemel alle mensen.
14 Vanuit zijn huis kijkt Hij naar de bewoners van de aarde.
15 Hij heeft hen allemaal gemaakt. Hij weet alles wat ze doen.
16 Als koningen winnen, komt dat niet door hun machtige leger. Helden winnen niet omdat ze zo sterk zijn.
17 Paarden zorgen niet voor de overwinning, hoe sterk ze ook zijn.
18 Het is de Heer die de overwinning geeft. Hij is het die zorgt voor de mensen die diep ontzag voor Hem hebben en die op Hem vertrouwen.
19 Want Hij is goed en liefdevol. Als er hongersnood is, houdt Hij hen in leven.
20 We vertrouwen op de Heer. Hij beschermt ons als een schild en helpt ons altijd.
21 We zijn blij over Hem. We vertrouwen op Hem.
22 Heer, wees alstublieft goed voor ons, want we vertrouwen op U.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands