Ben jij goed genoeg voor de hemel?

(Lees eerst deel 1 van "Ben jij goed genoeg voor de hemel?")

2. Heb jij ooit het bezit van een ander begeerd?
Heb jij ooit het bezit van een ander begeerd? Misschien ben je wel ooit jaloers geweest op een vriend met een mooie sportauto die jij zelf nooit zou kunnen betalen. Of misschien kijk je weleens met jaloezie naar die mooie mobiele telefoon van een familielid of het dure horloge van een collega. Je voelt vanbinnen een diep verlangen om zelf de eigenaar te zijn van dat mooie ding, en misschien verlang je wel naar de goedkeurende blikken of opmerkingen van de mensen waarop je indruk wilt maken.

De Bijbel vertelt ons in het tiende gebod: "Wees niet jaloers op wat iemand anders heeft. Je moet niet willen hebben wat al van een ander is: zijn huis, of zijn vrouw, of zijn knecht, of zijn slavin, of zijn koe, of zijn ezel, of iets anders wat van iemand anders is." (Exodus 20:17)

Begeerte zit helaas diep geworteld in onze menselijke natuur. Soms begeren mensen de vrouw (of man) van een ander zó sterk, dat ze overspel plegen.

3. Heb jij ooit overspel gepleegd?
Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt in het zevende gebod: "Wees niet ontrouw aan je man of vrouw." (Exodus 20:14)

Met andere woorden: "Pleeg geen overspel!"

Heb jij ooit overspel gepleegd?

"Nee, natuurlijk niet", hoor ik je zeggen. "Dat zou ik nooit doen! Ik heb mijn eigen partner nooit bedrogen en ik zou ook nooit de partner van een ander willen afnemen!"

Maar Jezus legt in Zijn beroemde Bergrede uit wat dit gebod precies betekent. Hij zei: "Jullie hebben gehoord dat er in de Boeken tegen onze voorouders wordt gezegd dat je niet ontrouw mag zijn aan je vrouw. Dus dat je niet met een andere vrouw naar bed mag gaan. Maar Ik zeg jullie: als je naar een andere vrouw kijkt en denkt: 'Ik zou best eens met haar naar bed willen', ben je in gedachten al ontrouw aan je vrouw geweest." (Matteüs 5:27-28)

Heb jij ooit met begeerte naar de man of vrouw van een ander gekeken? Heb jij ooit in gedachten gewenst dat je naar bed kon gaan met iemand met wie je niet getrouwd bent? Dan heb je volgens Gods perfecte wet in je hart al overspel gepleegd: je hebt zowel het zevende als het tiende gebod overtreden!

Lees nu deel 4 van "Ben jij goed genoeg voor de hemel?"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen