Ben jij goed genoeg voor de hemel?

(Lees eerst deel 1 van "Ben jij goed genoeg voor de hemel?")

1. Heb jij ooit gelogen?
Het negende gebod van de Tien Geboden vertelt ons dat we eerlijk moeten zijn:

"Beschuldig niemand van iets wat niet waar is." (Exodus 20:16)

Ben jij ooit door een ander beschuldigd van iets wat je helemaal niet gedaan had? Hebben anderen ooit iets over jou gezegd wat niet waar is? Wanneer dergelijke leugens jou ter ore komen, dan doet dat flink pijn. Nietwaar? Geen enkel mens verlangt ernaar om bedrogen of voorgelogen te worden. Niemand wil het slachtoffer zijn van roddel of achterklap. We hebben toch veel liever dat mensen gewoon eerlijk tegen ons en over ons zijn. Dat is een van de redenen dat God ons dit eenvoudige gebod heeft gegeven om niet te liegen. Eerlijkheid houdt onze relaties gezond.

Maar we kunnen de rollen natuurlijk ook omdraaien. Heb jij zelf ooit een leugen verteld? Als je deze vraag met "nee" beantwoordt, dan heb je nu waarschijnlijk alsnog een leugen verteld! Gods gebod maakt geen onderscheid tussen grootschalig bedrog of "kleine leugentjes om bestwil". Beide zijn overtredingen van Zijn perfecte wet, die voor ons eigen goed is uitgevaardigd. Als jij dus ooit een smoesje hebt verzonnen, dan heb je daarmee Gods gebod overtreden! Denk bijvoorbeeld aan:

  • Sorry, maar vanavond kan ik niet. Ik krijg vanavond visite.
    (terwijl je gewoon liever alleen wilt zijn)
  • Ik kan vandaag niet komen werken, ik ben doodziek.
    (terwijl je in werkelijkheid een kater hebt en niet uit bed wil komen)
  • Maak je geen zorgen schat, die jurk staat je echt heel erg goed!
    (echt waar?)
Beantwoord nu de volgende vraag: Hoe noemen we iemand die liegt?

Hij of zij is een ______________.

Lees nu deel 3 van "Ben jij goed genoeg voor de hemel?"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen