Is de Doop Noodzakelijk om Gered te Worden

Is de Doop Noodzakelijk om Gered te Worden

 
U bent hier: God >> Is de Doop Noodzakelijk om Gered te Worden

Is de Doop Noodzakelijk om Gered te Worden – De Betekenis
Mensen over de hele wereld stellen de volgende vraag: is de doop noodzakelijk om gered te kunnen worden? Het woord "doop" is een vertaling van het Griekse woord "baptisma", een vorm van het Griekse werkwoord "bapto", dat ook de stam is voor bijvoorbeeld het woord "baptisten". Het woord betekent indompelen, verven, of de identificatie van iets veranderen. Wanneer een wit doek in een vat met blauwe kleurstof werd "gedoopt" ("bapto"), dan was het niet meer wit omdat het nu geïdentificeerd kon worden als een blauw doek. Dat is de kern van de betekenis van het woord.

Het gebruik van de dood was in de Joodse cultuur al sinds het prille begin een ritueel. Het ceremonieel wassen van de priesters en het onderdompelen van de tempel-gereedschappen in water was een onderdeel van de wet. Een priester werd bijvoorbeeld in zijn functie als priester "gedoopt". Dit vond plaats om de priester in zijn nieuwe positie in te wijden en hem als zodanig te identificeren. Deze doop onderscheidde de priester als iemand die aan de aanbidding en de offergaven in de tempel kon deelnemen. De doop van de gereedschappen maakte deze geschikt voor een bepaald gebruik in de eredienst. Toen Johannes de Doper verscheen, kwamen de Joden naar hem toe om gedoopt te worden voor het bekennen van hun zonden. Dit was niet voor hun verlossing omdat de HEER Jezus Christus de prijs voor de zonde nog niet had betaald. De doop die Johannes de Doper uitvoerde was een doop zoals deze in het Oude Testament werd uitgevoerd en deze representeerde niets meer dan de bereidheid van de gedoopte om zijn zonden te bekennen en daarom was de doop van Johannes de Doper een doop van bekering (Handelingen 19:4).

Is de Doop Noodzakelijk om Gered te Worden – Het Bijbelse Bewijs
Het is interessant om op te merken dat Jezus nooit iemand doopte. "Jezus was te weten gekomen dat de Farizeeën gehoord hadden dat Hij meer leerlingen trok en doopte dan Johannes. – Eigenlijk doopte Jezus niet zelf, maar zijn leerlingen" (Johannes 4:1-2). Als de waterdoop een noodzakelijk onderdeel van iemand's redding zou zijn, zou Jezus dan Zelf niet mensen hebben gedoopt? Jezus presenteerde Zichzelf aan de Joden als hun Messias met tekenen en Messiaanse wonderen, maar Hij doopte hen niet.

De Apostel Paulus doopte slechts een klein aantal mensen. "Is Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u gedoopt in de naam van Paulus? God zij dank dat ik niemand van u gedoopt heb, behalve dan Crispus en Gajus. Dus niemand kan zeggen dat u in mijn naam gedoopt bent. O ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanas gedoopt; verder zou ik niet weten dat ik iemand gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen; en dat niet met geleerde woorden, want dan had het kruis van Christus zijn kracht verloren" (1 Korintiërs 1:13-17).

Mensen die anderen vertellen dat de doop noodzakelijk is om gered te worden zien deze uitspraak van Paulus over het hoofd. Als de waterdoop noodzakelijk zou zijn voor iemand's redding, zou de Apostel Paulus dan de doop niet een centraal thema van zijn bediening hebben gemaakt? In plaats daarvan onderwees de Apostel Paulus de "doop van de Heilige Geest", die plaatsvindt wanneer iemand wedergeboren wordt. Dit is een geestelijke identificatie die plaatsvindt wanneer de gelovige IN Christus geplaatst wordt. "Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt, en allen zijn wij doordrenkt van één Geest" (1 Korintiërs 12:13). De Heilige Geest doopt ons en identificeert ons als een kind van God, en vervolgens bezegelt Hij ons en zet Hij ons apart voor de "dag van de verzoening" of de dag waarop onze verzoening voltooid zal worden en we "Zijn gelaat zullen aanschouwen". "Bedroef Gods heilige Geest niet: u bent met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag van de verlossing" (Efeziërs 4:30).

Is de Doop Noodzakelijk om Gered te Worden – De Conclusie
Is de doop noodzakelijk voor onze verlossing? Als deze vraag betrekking heeft op de waterdoop, dan is het antwoord nee. We worden niet door rituelen of daden gered, maar door "genade uit geloof". "Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof; en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het; u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn" (Efeziërs 2:8-9). Daarom kan de waterdoop ons niet redden. Maar, de doop van de Geest is wel noodzakelijk voor onze verlossing. Deze heeft niets met water te maken en is ook niet iets dat we voor onszelf kunnen doen: het is God's geschenk dat we ontvangen wanneer we herboren worden.

Als de waterdoop dan niet noodzakelijk is om gered te worden, waarom zou je dan gedoopt moeten worden? De doop is een uiterlijke handeling die op een innerlijke realiteit is gebaseerd. De doop is een getuigenis van het feit dat de gedoopte zijn vertrouwen in Christus als zijn verlosser heeft gesteld en dat hij of zij zich als zodanig identificeert door zich te laten dopen. We kunnen onze hoop om gered te worden niet baseren op iets dat we voor onszelf zouden kunnen doen. Nee, we moeten onze behoefte aan een Verlosser erkennen en het volbrachte werk van Jezus Christus aanvaarden voor onze verzoening. Als we er dan voor kiezen om gedoopt te worden, dan is dit een handeling die voor anderen een getuigenis is van de realiteit van onze persoonlijke identificatie met Christus.

Leer Meer Over de Doop!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

De Dood en de Hemel
Geschiedenis van Satan
Kruistochten
Wederkomst
Annihilationisme
Gap Theorie
Waterdoop
Is Homosexualiteit een Zonde
Is de Duivel Echt
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Is de Doop Noodzakelijk om Gered te Worden
Add Is de Doop Noodzakelijk om Gered te Worden to My Google!
Add Is de Doop Noodzakelijk om Gered te Worden to My Yahoo!
XML Feed: Is de Doop Noodzakelijk om Gered te Worden


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.