Heilige Geest

Heilige Geest

 Verklaard
U bent hier: God >> Heilige Geest

Heilige Geest: Eén van de Drie Personen van God
De Heilige Geest is één van de drie personen van God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Voor velen onder ons is dit een concept dat moeilijk te bevatten is. De Bijbel verkondigt dat er maar één levende God is en toch leren we uit de Schrift dat Hij uit drie afzonderlijke personages bestaat. Eén manier om dit concept gedeeltelijk te visualiseren bestaat uit een vergelijking met de aard van water (H2O). Water is een enkele samenstelling die in drie verschillende vormen kan voorkomen - als vloeistof, als vaste stof (ijs) en als gas (damp). Een ei is een andere mogelijke visualisatie. Het bestaat uit eiwit, eigeel en de schaal, maar het is toch maar één ei. Natuurlijk kunnen deze voorbeelden geen volledig beeld van God schetsen, maar zij kunnen gebruikt worden als een illustratie voor het feit dat Zijn drie "personen" op geen enkele manier strijdig zijn met Zijn éénheid.

Heilige Geest: Veel Meer dan een Etherische Levenskracht
De Heilige Geest is geen vage, etherische levenskracht. Hij is niet onpersoonlijk of iemand die niet zelfstandig denkt. De Heilige Geest is een "persoon" die in elk opzicht gelijk is aan God de Vader, en God de Zoon. De Bijbel vertelt ons dat alle karakteristieken van God die in de Vader en de Zoon tot uitdrukking komen net zo duidelijk in de Heilige Geest te onderscheiden zijn.

De Heilige Geest bestaat uit intellect, emoties en wil. In 1 Korintiërs 2:11 zien we een voorbeeld van het intellect en de wil van de Heilige Geest: "Wie van ons mensen kent iemands wezen? Alleen zijn eigen geest. Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God."

In Romeinen 15:30 zien we dat de Heilige Geest emoties heeft, zoals hier wordt voorgesteld door het vermogen om lief te hebben:"Maar ik doe een beroep op u, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en de liefde van de Geest: Sta mij bij in de strijd; bid voor mij tot God."

Hoewel de Heilige Geest alle kenmerken van God heeft, heeft Hij specifieke rollen en functies in onze levens. In Johannes 16:13 zien we de Geest van de Waarheid als onze gids: "Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn - niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt - en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen."

In Johannes 14:26 leren we dat de Heilige Geest onze Raadgever on onze leermeester is: "De Helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb."

In 1 Korintiërs 3:16 zien we dat de Heilige Geest in ons leeft: "Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?"

In Handelingen 1:8 leren we te begrijpen waar onze eigen kracht vandaan komt: "Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen."

In Romeinen 8:14 leren we te begrijpen waar we door geleid worden: "Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God."

In Romeinen 8:26 vernemen we dat de Heilige Geest er is om ons in moeilijke tijden en in gebed te helpen: "Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen."

In Hebreeën 9:14 zien we dat de Heilige Geest eeuwig is. In 1 Korintiërs 2:11 zien we dat de Heilige Geest alwetend is. En in Psalm 139 lezen we dat de Heilige Geest alom aanwezig is.

Heilige Geest: Eigenschappen van God
De Heilige Geest, de Vader en de Zoon maken allemaal deel uit van een verenigde God die we in het Christendom kennen als de Drieëenheid. Een veel voorkomende misvatting is dat Christenen in drie verschillende goden zouden geloven. Dit is onjuist. Hoewel elk "personage" verschillend is wat betreft Zijn functie, vormen zij samen dezelfde godheid en weerspiegelen zij allen de goddelijke eigenschappen van de éne levende God.

Leer Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Wie Is God?

Wie is God?
Eigenschappen van God
God's Liefde
Absolute Waarheid
Waarom zijn we hier
Ontzag voor God Video
Beschermengelen
Heilige Geest
God is Liefde
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Podcast Feed: Heilige Geest
Add Heilige Geest to My Google!
Add Heilige Geest to My Yahoo!
XML Feed: Heilige Geest


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.