Geschiedenis van Satan

Geschiedenis van Satan

 Ė Een Verhaal over Trots
U bent hier: God >> Geschiedenis van Satan

Geschiedenis van Satan Ė Waar Kwam Hij Vandaan?
De Geschiedenis van Satan, de duivel, wordt in de Bijbel beschreven in Jesaja 14:12-15 en EzechiŽl 28:12-19. Deze twee passages refereren ook aan de Koning van Babylon, de Koning van Tyrus en de spirituele kracht die achter de koningen zat.

Wat was er de oorzaak van dat Satan uit de Hemel werd verstoten? Zijn val werd veroorzaakt door hoogmoed. Deze hoogmoed ontstond uit zijn verlangen om God te zijn in plaats van een dienaar van God te zijn. Satan was de hoogste van alle engelen, maar hij was niet gelukkig. Hij verlangde er naar om zelf God te zijn en over het universum te heersen. God wierp Satan uit de hemel, als een gevallen engel.

Geschiedenis van Satan Ė Wie is Hij?
De duivel wordt vaak als een karikatuur afgeschilderd: een stripboek-achtige boef met rode hoorntjes en een drietand; het is daarom niet verwonderlijk dat mensen de geschiedenis van Satan in twijfel trekken. Maar, Zijn bestaan is niet op fantasie gebaseerd. Het wordt geverifiŽerd in hetzelfde boek dat over het leven en dood van Jezus verhaalt (Genesis 3:1-16, Jesaja 14:12-15; EzechiŽl 28:12-19; MatteŁs 4:1-11).

Christenen geloven dat Satan optreedt als de leider van de gevallen engelen. Deze demonen, die in de onzichtbare geestenwereld bestaan maar toch op onze fysieke wereld inwerken, kwamen tegen God in opstand, maar staan uiteindelijk toch onder Zijn controle. Satan vermomt zichzelf als een "engel van het licht" en bedriegt zo de mensheid net zoals hij in het begin Eva bedroog (Genesis 3).

Jezus getuigde Zelf van het bestaan van Satan. Tijdens Zijn bediening kwam Hij persoonlijk oog in oog te staan met de verleidingen van de duivel (MatteŁs 4:1-11), dreef Hij demonen uit die mensen hadden bezeten (Lucas 8:27-33), en versloeg hij deze kwaadaardige engel en zijn legioen van demonen aan het kruis. Christus hielp ons ook om de voortdurende geestelijke strijd tussen God en Satan te begrijpen; de strijd tussen goed en kwaad (Jesaja 14:12-15; Lucas 10:17-20).

Met Jezus Christus aan onze zijde hoeven we niet bang te zijn voor de beperkte macht die Satan heeft (HebreeŽn 2:14-15). Maar we moeten wijs zijn in het weerstaan van zijn tactieken:

    ďWe leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpenĒ (2 KorintiŽrs 10:3-5).

Geschiedenis van Satan - Wat is Zijn Tegenwoordige Plaats?
Door de geschiedenis van Satan heen is het kwaad zijn identiteit geweest, omdat hij het tegenovergestelde is van God's karakter. God's heilige standaard, die we in de Bijbel kunnen vinden, brengt kwaad aan het licht. Als we niet op de waarheid van de Bijbel vertrouwen, dan kunnen we gemakkelijk gaan dwalen:

  • Eťn fout bestaat uit het ontkennen van het bestaan van Satan
  • Een andere fout is om je angstig op Satan te concentreren in plaats van je op Jezus Christus te concentreren; Hij die Satan overwon
  • Anderen doen openlijk aan duivelsaanbidding en geven de voorkeur aan de duisternis van het kwaad in plaats van het licht dat de zonde blootlegt (Johannes 3:19; 2 KorintiŽrs 11:14-15).
Elk van deze benaderingen behaagt de duivel. Hij wil dat we hem ontkennen, vrezen, gehoorzamen of aanbidden. Tenzij we de betrouwbare bron, de Bijbel, volgen zal hij ons bedriegen (EfeziŽrs 6:10-11).

Geschiedenis van Satan - Satanís Verleiding Versus Realiteit
In ons wetenschappelijk, rationeel tijdperk worden spirituele geloven bespottelijk als een mythe van de hand gewezen. Maar Satan heeft absoluut geen moeite met mensen die de realiteit van gevallen engelen of demonen afschepen. Door zichzelf te vermommen kan hij mensen verleiden en bedriegen zonder herkend te worden. De wijzen onder ons zullen nooit vergeten dat Satan en zijn demonen vastberaden zijn om mensen te bedriegen en een werkelijk gevecht en oorlogen aangaan met de hemelse engelen.

Satan sommeert of verleidt zijn prooi om hem te volgen, of zij zich dat nu realiseren of niet. Misschien zijn ze wel gewoon onwetend of verward. Velen zouden liever menselijke theorieŽn geloven dan de goddelijke openbaring en de natuurlijke wetten volgen. Of ze nu blind, geboeid of stoutmoedig bereidwillig zijn, ze volgen Satan allemaal naar een fatale bestemming. Ze veroordelen zichzelf tot een eeuwigheid in de hel.

Hoewel Satan machtiger is dan wij mensen, laat God ons niet zonder verdediging aan hem over (EfeziŽrs 6:10-11). Toen de Heer hem terechtwees, sidderden Satan en zijn demonen en zij ontvluchtten Hem (Jakobus 2:19; Judas 1:9). Toen Jezus stierf, overwon Hij hen (Kolossenzen 2:15). Alleen in de autoriteit van Jezus heeft een mens de macht om zich tegen de duivel te verweren. Zij die van hun zonden gered zijn door de dood van Jezus aan het kruis worden beschermd; zij die niet van Satan's macht zijn gered zullen met hem ondergaan (Johannes 3:16; 1 Petrus 5:8-10).

Met wie zul jij de eeuwigheid doorbrengen? Heb jij het feit geaccepteerd dat je een zondaar bent en dat Jezus aan het kruis stierf en uit de dood opstond?

Leer Meer Over een Eeuwigheid met God!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Hoe We Engelen Zien
Engelen
Open TheÔsme
Voorbestemming
Kruistochten
Verleiding Weerstaan
DrieŽenheid
Wat is Zonde
Goliat
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Geschiedenis van Satan
Add Geschiedenis van Satan to My Google!
Add Geschiedenis van Satan to My Yahoo!
XML Feed: Geschiedenis van Satan


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.