Eigenschappen van God

Eigenschappen van God

 – Heilige Karakteristieken
U bent hier: God >> Eigenschappen van God

Eigenschappen van God – De Betekenis
“Waar we aan denken wanneer we over God nadenken is het meest belangrijke van onszelf". Zo zegt A.W. Tozer in zijn klassieke boek over de eigenschappen van God, The Knowledge of the Holy (oftewel De rechte kennis van God, in dit artikel rechtstreeks vertaald uit het Engels). Waarom zou hij zo'n extreme uitspraak doen? Tozer gaat verder met te zeggen: "De geestelijke geschiedenis van de mens zal ongetwijfeld aantonen dat geen enkele religie ooit grootser is geweest dan haar idee over God. Aanbidding is puur of laaghartig al naar gelang de aanbidder goede of slechte gedachten over God heeft.”

In onze harten weten we dat het bovenstaande waar is. Het is niet voldoende om "god" te volgen. Dat woord kan tegenwoordig zo veel verschillende dingen betekenen dat het eigenlijk erg weinig betekenis meer heeft. Als we gewoon in ons eigen hoofd gaan bepalen hoe Hij is, dan doen we niets anders dan een afgod in onze hoofden scheppen.

Eigenschappen van God – De Basis
Jezus kwam om de God van de Bijbel te openbaren. En God heeft Zichzelf in Zijn boek geopenbaard. Elke afwijking daarvan in het inzicht over Hem is een verzonnen god. Tozer beschrijft in The Knowledge of the Holy 18 karakteristieken van God in de Bijbel. Deze worden hier herhaald (maar niet in dezelfde volgorde). Tozer’s definities zullen, wanneer deze gebruikt worden, tussen aanhalingstekens worden geplaatst.

De Bijbel zegt dat we God moeten prijzen voor wie Hij is, vooral in gebed. Een groot gedeelte van de Psalmen is hiervan een goed voorbeeld. De meeste mensen concentreren zich in hun lofzegging te veel op een beperkt aantal aspecten, zoals God's liefde, en gebruiken de rest van hun gebeden om dingen van Hem te vragen.

Eigenschappen van God – De Karakteristieken
Wijsheid: “Wijsheid is het vermogen om perfecte doelen te stellen en om deze doelen op de meest perfecte manier te bereiken". Met andere woorden: God maakt geen fouten. Hij is de Vader die het echt het beste weet, zoals Paulus in Romeinen 11:33 uitlegt: “O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen!"

Oneindigheid: God kent geen grenzen. Hij is onmetelijk. Deze eigenschap heeft per definitie gevolgen voor alle andere eigenschappen van God. Omdat God oneindig is, moeten ook al Zijn andere eigenschappen oneindig zijn.

Soevereiniteit: Dit is “de eigenschap waarmee Hij over Zijn hele schepping heerst”. Het is de toepassing van Zijn andere eigenschappen van alwetendheid en almachtigheid. Deze geeft Hem de absolute vrijheid om dat te doen waarvan Hij weet dat dit het beste is. God heeft de controle over alles wat er gebeurt. Maar de mens heeft nog steeds een vrije wil en is nog steeds verantwoordelijk voor de keuzes in zijn leven.

Heiligheid: Dit is de eigenschap die God onderscheidt van alle andere, geschapen wezens. Deze heeft betrekking op Zijn verhevenheid en Zijn perfecte morele reinheid. Er bestaat absoluut geen enkele zonde of boosaardige gedachte in God. Zijn heiligheid is de definitie van wat rein en rechtvaardig is, in het hele universum. Steeds als God zich ergens vertoont, zoals aan Mozes in de brandende doornstruik, dan wordt die plaats heilig omdat God er is geweest.

Drieëenheid: Ook al wordt dit woord zelf niet in de Bijbel gebruikt, toch is de waarheid dat God Zichzelf in drie personen openbaart in de Bijbel opgenomen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest worden alledrie God genoemd, worden als God vereerd, bestaan eeuwig en zijn betrokken bij zaken die alleen God kan doen. Maar, ook al openbaart God Zichzelf in drie personen, toch is God Eén en kan Hij niet worden gesplitst. De drie personen zijn er alle volledig bij betrokken wanneer Eén van de Drie actief is.

Alwetendheid: “God bezit perfecte kennis en heeft daarom geen behoefte om iets te leren. God heeft nooit iets geleerd en kan niet leren." Alwetendheid betekent "alles wetend". God weet alles en Zijn kennis is daarom oneindig. Het is onmogelijk om iets voor God verborgen te houden.

Trouwhartigheid: Alles dat God beloofd heeft zal plaatsvinden. Zijn trouwhartigheid garandeert dit. Hij liegt niet. Wat Hij in de Bijbel over Zichzelf heeft gezegd is waar. Jezus zei zelfs dat Hij de Waarheid is. Dit is extreem belangrijk voor volgelingen van Jezus omdat onze hoop op eeuwig leven juist op deze trouwhartigheid berust. Hij zal Zijn belofte in ere houden: Zijn belofte dat onze zonden zullen worden vergeven en dat we eeuwig met Hem zullen leven.

Lees Nu Eigenschappen van God Pagina 2!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Wie Is God?

Waarom zijn we hier
Beschermengelen
Heilige Geest
Zin van het Leven
Waar Is God
De Namen Voor God
God is Liefde
Wie is God?
God
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Podcast Feed: Eigenschappen van God
Add Eigenschappen van God to My Google!
Add Eigenschappen van God to My Yahoo!
XML Feed: Eigenschappen van God


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.