Verlossingsgebed

Verlossingsgebed - Christus is de hoeksteen
Wat is het zogenaamde "verlossingsgebed"? Wat moet ik doen om "gered" te worden? Vroeg of laat stellen wij onszelf die vraag allemaal.

"Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered." (Romeinen 10:9)

"Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.'" (Johannes 3:3)

Verlossingsgebed - Terug naar de basis
Het verlossingsgebed is slechts een weg naar de wedergeboorte in Jezus Christus. Om wedergeboren te worden moet je Jezus als jouw Heer erkennen en geloven dat Hij dat ook werkelijk is. Wanneer je Hem in jouw hart uitnodigt, dan sta je Hem toe om de Heer van jouw leven te worden. Helaas heeft de Kerk de boodschap van Gods reddingsplan tegenwoordig gecompliceerd door er allerlei zaken aan toe te voegen.

Laten we daarom terug gaan naar de basisprincipes!

A. Verlossing, of redding, is het "toegangsbewijs" tot de hemel wanneer je deze wereld verlaat.

B. Verlossing vindt plaats wanneer een mens luistert naar Gods reddende boodschap, deze gelooft en vervolgens de beslissing neemt om Jezus in zijn of haar hart te ontvangen.

Verlossingsgebed - De eenvoudige stappen:
1. Erken in je hart dat Jezus Heer is.

2. Beken met je mond dat Jezus Heer is.

3. Geloof dat Jezus voor jouw zonden stierf en drie dagen later uit de dood werd opgewekt.

4. Kom tot inkeer van je zonden en word in de naam van Jezus gedoopt.

Verlossingsgebed - Slechts een hulpmiddel om ons geloof te verwoorden
Het verlossingsgebed is geen ritueel dat op specifieke woorden is gebaseerd. De kracht zit niet in jet gebed, maar in een werkelijke toewijding aan Christus als onze Heer en Redder. Het volgende gebed is daarom slechts een richtlijn voor de oprechte stappen in je geloof:

    "God, ik erken dat ik tot nu toe mijn leven niet voor U geleid heb. Ik heb voor mijzelf geleefd en dat is verkeerd. Ik heb U nodig in mijn leven; ik wil U in mijn leven. Ik erken het voltooide werk van Uw Zoon Jezus Christus, toen Hij voor mij Zijn leven opgaf aan het kruis op Golgota. Ik verlang ernaar om de vergeving te ontvangen die U via Zijn offergave voor mij beschikbaar hebt gemaakt. Kom nu in mijn leven, Heer. Neem Uw intrek in mijn hart en ben mijn Koning, mijn Heer en mijn Redder. Vanaf vandaag zal ik niet langer beheerst worden door zonde of het verlangen om mijzelf te behagen, maar zal ik U alle dagen van mijn leven volgen. Deze dagen liggen in Uw handen. Ik vraag U dit in de heilige en dierbare naam van Jezus. Amen."

Als jij vandaag hebt besloten om Jezus te ontvangen: welkom in Gods gezin! De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om een vervolg te geven aan onze beslissing.

  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
  • Vertel iemand anders over je nieuwe geloof in Christus.
  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
  • Vind een plaatselijke kerk waar je God kunt aanbidden.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen