Veel gestelde vragen van zoekenden en sceptici

Vind hier de antwoorden!
 1. Bestaat God werkelijk?
 2. Zeg, blijf bij de tijd! Hebben de Oerknal en de evolutietheorie niet alles al verklaard? Heeft de wetenschap de behoefte aan God niet ongedaan gemaakt?
 3. Oké, als een Ontwerper alles schiep, wie schiep dan de Ontwerper? Wat bestond er vóór de schepping van het universum?
 4. Waarom schiep God zo'n groot universum als alle dingen die belangrijk zijn zich hier op aarde bevinden?
 5. Waarom schiep God überhaupt? Verveelde Hij Zich? Was Hij eenzaam? Waarom nam God de moeite om mensen te maken?
 6. Waarom schiep God het kwaad? Als God alles plande, waarom plande Hij dan ook dat er zo'n vreselijke en slechte dingen zouden gebeuren?
 7. Oké, maar nu gebruik je de Bijbel om me over God te vertellen. Waarom zou ik dat boek kunnen vertrouwen alsof het iets bijzonders zou zijn?
 8. Dat mag dan wel een goede benadering zijn van de algehele geloofwaardigheid van de Bijbel, maar hoe zit het dan met de dingen waarvan we weten dat het mythen en legenden zijn? Als de aarde bijvoorbeeld minder dan 10.000 jaar oud is (zoals de Bijbel ons vertelt), hoe zit het dan met het licht van de sterren? Heeft dat niet miljoenen en miljarden jaren nodig om ons te bereiken?
 9. Hoe zit het dan met de dinosauriërs? In het licht van wat we in het boek Genesis lezen, wat is dan de ware volgorde van de gebeurtenissen? Als God de dinosauriërs schiep, waarom worden deze dan niet in de Bijbel genoemd? Leefden mensen zij aan zij met dinosauriërs?
 10. Goed. Maar staan er niet meer dan honderd tegenstrijdigheden in de Bijbel die de Goddelijke onfeilbaarheid ongeloofwaardig maken?
 11. Je had het over profetieën. Kun je bewijzen dat die zogenaamde "Messiaanse profetieën" uit het Oude Testament niet achteraf door de discipelen van Jezus in elkaar werden gestoken? Wat zou een groep religieuze fanaten ervan weerhouden om enkele "profetieën" te schrijven om zo hun religieuze goeroe meer geloofwaardigheid te schenken?
 12. Oké, niemand ontkent dat Jezus werkelijk bestond, maar is het niet zo dat de tegenwoordige schriftgeleerden hebben bewezen dat de Jezus uit de geschiedenis gewoon een goed onderwijzer en profeet was?
 13. Zeg je nou dat Jezus God was, of dat Jezus een mens was?
 14. Oké, waarom moest God dan in menselijke vorm naar de aarde komen om Zijn woord aan ons te openbaren? Waarom kon Hij dan niet gewoon aan ons verschijnen?
 15. Dat zijn inderdaad geloofwaardige argumenten voor Jezus, maar waarom zeggen Christenen dat Jezus de enige weg naar de hemel is?
 16. Wacht eens even. Waarom kan God niet anders zijn voor verschillende mensen in verschillende culturen? Waarom zou de God van het Christendom de enige weg naar de hemel zijn als er zo veel andere oprechte godsdiensten bestaan?
 17. Kunnen mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben toch gered worden? Als Jezus de enige manier naar de hemel is, wat gebeurt er dan met mensen die nog nooit van het Christendom gehoord hebben? Worden sommige mensen dan op een oneerlijke manier benadeeld wat betreft hun eeuwige bestemming?
 18. Rustig aan. Ik heb altijd begrepen dat er meer is dan wat je me hier nu vertelt. Is het niet zo dat er maar één juiste manier is om als Christen te geloven? Welk kerkgenootschap is dan de juiste?
 19. Wauw. Dus zelfs als ik behoorlijk foute dingen heb gedaan, dan kan ik nog steeds een Christen worden? Wat moet ik nog meer doen om naar de hemel te gaan als ik sterf?
 20. En als we dit gratis geschenk niet willen aannemen, bestaat er dan werkelijk een hel? Als dat zo is, hoe ziet die hel er dan uit?
 21. Maar hoe kan een liefdevolle God ook maar een enkel mens naar de hel sturen?
 22. Hoe zit het dan met kinderen, baby's en geaborteerde foetussen? Waar gaan zij na hun dood naartoe?
 23. Wacht eens even. Nu ik aan kinderen denk, realiseer ik me ineens dat ik nog steeds moeite heb met al het lijden dat ik in de wereld om me heen zie. Je hebt me zojuist over een perfect liefdevolle God verteld, maar je hebt niet uitgelegd waarom Hij zo veel pijn en lijden toestaat.
 24. Oké, nog één keer dan: waarom gaf God mensen, inclusief Adam en Eva, een vrije wil als Hij wist dat zij er een zootje van zouden maken, de verkeerde beslissingen zouden nemen en Hem uiteindelijk zouden afwijzen?
 25. Het wordt duidelijker! Wat is dan de kern van het verhaal? Wat is dan werkelijk de zin van het leven?
 26. Ik mag dit misschien nog niet helemaal begrijpen, maar de hoofdzaken lijken me logisch. Maar wat betekent dit alles nu voor mij? Wat is mijn doel in het leven?

OVER ALLABOUTGOD.COM:

Sinds 2005 is onze Nederlandstalige werkgroep actief bezig met evangelisatiewerk via het internet. Jaarlijks worden onze Nederlandstalige websites vele miljoenen malen bezocht, wordt het evangelie honderdduizenden keren gepresenteerd en laten tienduizenden mensen ons weten een beslissing vóór Jezus te hebben genomen! Wij geven God hiervoor alle eer en glorie. Hij is Degene die ons ook via het internet genadig is en Hij is de Enige die de groei geeft (1 Korintiërs 3:7)!

Lees of download AllAboutGOD's Jaarverslag over het afgelopen jaar.

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen