Is de Bijbel geloofwaardig?

Vraag: Dat mag dan wel een goede benadering zijn van de algehele geloofwaardigheid van de Bijbel, maar hoe zit het dan met de dingen waarvan we weten dat het mythen en legenden zijn ? Als de aarde bijvoorbeeld minder dan 10.000 jaar oud is (zoals de Bijbel ons vertelt), hoe zit het dan met het licht van de sterren? Heeft dat niet miljoenen en miljarden jaren nodig om ons te bereiken?

Hoewel er talrijke chronometers bestaan die op een "jonge" aarde wijzen, bestaat er nog steeds geen sluitend oordeel over het vraagstuk van het sterrenlicht. Hoewel we een verscheidenheid aan interessante theorieën hebben gelezen die door creationisten zijn voorgesteld, is nog geen enkele van deze theorieën absoluut, wetenschappelijk geverifieerd (hoe dit dan ook zou moeten gebeuren). Maar, gebaseerd op de Schriftteksten en de wiskunde geloven wij niet dat het antwoord gevonden kan worden in de vermeende veranderlijke aard van de lichtsnelheid (dat wil zeggen: dat deze met de tijd is afgenomen), maar veeleer in de relatieve aard van de tijd zelf. We weten nu mathematisch dat tijd een dimensie is die drastisch beïnvloedt wordt door ruimte en zwaartekracht. Einstein stelde vast dat tijd geen constante is. Omdat het universum een "weefsel" is dat uit ruimte en tijd bestaat, zal het samendrukken, vervormen of uitrekken van dat weefsel (inclusief de schepping van een zogenaamde "zwaartekrachtsput" bij de oorsprong van die vervorming) een belangrijke invloed hebben op de tijd zoals wij die hier op aarde waarnemen.

Zeventien passages in de Schriftteksten refereren aan uitrekking van de hemelen door God (bijvoorbeeld Jesaja 42:5, Jesaja 45:12, Jeremia 10:12, Zacharia 12:1, Psalm 104:2). Deze teksten beschrijven het uitrekken van de hemelen als uitstrekken van een gordijn of een tent. Dankzij de wiskunde begrijpen we nu dat het "rekken" van een driedimensionale ruimte drastische gevolgen kan hebben voor de tijdsdimensie. Ruimte en tijd zijn feitelijk zó nauw met elkaar verbonden dat de wetenschap deze nu in één adem "het ruimte-tijd continuüm" noemt. Het mag duidelijk zijn dat we hier geen waterdicht mathematisch model voorstellen. Maar we opperen wel het idee dat een ster die zich miljoenen lichtjaren van de aarde af bevindt daar niet noodzakelijkerwijs zo lang geleden geplaatst hoefde te zijn (in aardse tijdrekening gesproken), vanwege een significante uitrekking van de ruimte dichtbij de oorsprong van de tijd zelf.

Lees nu meer!
Hoe oud is de aarde?
Beperkende factoren
Dateringsmethoden
De geologische tijdschaal
Bewijs voor uniforme processen
Bewijs voor catastrofale gebeurtenissen

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen