En mensen die het nooit te horen krijgen?

Vraag: Kunnen mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben toch gered worden? Als Jezus de enige manier naar de hemel is, wat gebeurt er dan met mensen die nog nooit van het Christendom gehoord hebben? Worden sommige mensen dan op een oneerlijke manier benadeeld wat betreft hun eeuwige bestemming?

Het eenvoudige antwoord op de eerste vraag is: nee. Mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben kunnen volgens Johannes 14:6 niet gered worden. Hier zegt Jezus: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij". Dit vers maakt het duidelijk dat de Heer Jezus Christus Zelf de weg naar de hemel is. Het is duidelijk niet zo dat Hij ons alleen de weg wijst; Hij is de weg. Redding wordt ons door een Persoon gegeven, de Persoon Jezus Christus. Het aanvaarden van Jezus als je Redder geeft jou je verlossing. De Heer Jezus is niet één uit vele mogelijke manieren: Hij is de enige manier. De weg naar God bestaat niet uit het volgen van de Tien Geboden, het leven van een "goed" leven, religieuze activiteiten, lidmaatschap van een kerk, enzovoorts. Deze weg bestaat uit Christus en alleen uit Christus.

Vaak vragen mensen: "Hoe zit het dan met iemand die ergens in de jungle leeft en daarom nog nooit van Jezus heeft gehoord?" Of: "Dus jullie Christenen beweren dat iemand niet naar de hemel zal gaan puur omdat hij op een bepaalde plaats geboren is?" De Bijbel vertelt ons dat God niet op die manier te werk gaat. We begrijpen dat God perfect liefdevol, perfect heilig en perfect rechtvaardig is. Daarom zou het tegen Zijn aard ingaan om sommige mensen zomaar de verlossing te onthouden of om mensen te veroordelen die onwetend zijn over Zijn waarheid. De Schriftteksten verkondigen zelfs herhaaldelijk dat God liefdevol en geduldig is, "omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat" (2 Petrus 3:9).

God is een perfect rechtvaardige rechter. Hoewel we niet al Zijn wegen kunnen doorgronden, openbaart Hij de eenvoudige waarheid van het Evangelie op de een of andere manier toch aan alle mensen over de hele wereld. In Afrika vertellen missionarissen vaak hoe Christus Zichzelf in de natuur openbaart. Er wordt geschat dat ongeveer de helft van alle bekeringen tot het Christendom in India het gevolg zijn van een openbaring van Christus in een droom of visioen. Hoe deze openbaring ook tot stand komt, God houdt ieder van ons verantwoordelijk voor wat we wel weten en wat we met die kennis hebben gedaan.

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen