Oerknal en evolutie?

Vraag: Zeg, blijf bij de tijd! Hebben de oerknal en de evolutietheorie niet alles al verklaard? Heeft de wetenschap de behoefte aan God niet ongedaan gemaakt?

De oerknaltheorie (de “Big Bang”) is tegenwoordig de belangrijkste wetenschappelijke hypothese met betrekking tot de oorsprong van het universum. Volgens deze theorie werd het universum tussen 13 en 20 miljard jaar geleden gevormd door de willekeurige, kosmische explosie van een subatomaire bal die ruimte, tijd, massa en energie in alle richtingen uiteensloeg. Gedurende een periode van 10 miljard jaar ontwikkelden deze nieuw geschapen ruimte, tijd, massa en energie zich tot opmerkelijk geordende en volledige functionerende sterren, sterrenstelsels en planeten, inclusief onze eigen aarde. De evolutieleer vertelt ons dat het organisch leven vervolgens voortkwam uit anorganisch materiaal, door uitsluitend natuurlijke mechanistische processen op een prebiotische aarde. Vervolgens ontwikkelde die oorspronkelijke levensvorm zich tot meer complexe levensvormen middels een proces van willekeurige mutaties en natuurlijke selectie. Samengevat, de belangrijkste premisse van het "wetenschappelijke" wereldbeeld van vandaag de dag is dat alles wat wij om ons heen zien het resultaat is van een kosmisch ongeluk. De exacte mathematische formule: materie die willekeurig op andere materie inwerkt kan alles scheppen, als er maar genoeg tijd voor beschikbaar is.

Maar wacht! Hoe kan niets exploderen? Hoe kan eenvoud complexiteit worden? Waar kwam al die massa en energie vandaan? Waardoor kwamen deze vrij? Hoe werd deze explosie van alles (uit het niets) georganiseerd? Waar kwamen de chemische elementen vandaan? Waar kwamen de wiskundige wetten en natuurkundige eigenschappen vandaan? Waar kwam de informatiecode in het DNA vandaan? Waar kwam de taalconventie vandaan die het DNA kan vertalen? Hoe verklaren we het ontwerp, de complexiteit en de precieze afstelling die kenmerkend zijn voor de spiraalvormige sterrenstelsels, de zonnestelsels en de sterren? Hoe ontstond leven uit gesteente? Hoe veranderde een reptiel in een vogel? Waarom zien we vandaag reptielen niet in vogels veranderen? Waarom hebben we nog nooit tussenvormen gevonden? Waarom hebben we nog nooit gunstig uitwerkende mutaties waargenomen? Hoe kunnen we de willekeurige ontwikkeling verklaren van het menselijk oog, voortplantingssystemen, spijsverteringssystemen, hersenen, hart en longen? En hoe zit het met het onderbewustzijn? En hoe zit het met liefde, moraliteit, ethiek en emoties?

Het raadsel van de complexiteit kan niet door willekeurigheid worden opgelost. Hoe zeer de gevestigde orde van de evolutieleer dit ook wil ontkennen, de wetenschappelijke gemeenschap realiseert zich dat het universum door de een of andere Intelligent Ontwerper ontworpen is om complex te zijn. Hoewel er vele verschillende ideeën bestaan over wie deze Ontwerper dan zijn mag, wordt het idee dat er inderdaad een Ontwerper is alom aanvaard. Met behulp van de moderne technologieën kunnen we zien dat zelfs zogenaamd eenvoudige bacteriën prachtige complexe machines zijn die een enorme hoeveelheid aan informatiecode bevatten. Wetenschappers begrijpen nu wat de beperkingen zijn van genetische variaties en de vernietigende werking van genetische mutaties. Informatie en complexiteit kunnen niet door natuurlijke processen aan een levend systeem worden toegevoegd. Eenvoudig gezegd: honden bezitten de code om tot een verscheidenheid aan honden te worden gefokt. Maar een hond kan nooit een vogel, een olifant of een banaan worden, ongeacht hoe hard de natuur haar best zou doen.

Lees nu meer!
De oerknaltheorie
Darwins evolutietheorie
Schepping of evolutie?
Bewijs voor evolutie
Bewijs voor de bijzondere schepping
De oorsprong van het leven
De complexiteit van het leven
Intelligent Design

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen