Pasen voor de Christen

Pasen voor de Christen

 – Een Feestdag met Hoop
U bent hier: God >> Pasen voor de Christen

Pasen voor de Christen – Wat is het Belang er van?
Wat is voor de Christen het belang van Pasen? Voor sommigen valt het Paasfeest volledig in het domein van de Paashaas en familiebijeenkomsten. Voor anderen is Pasen vooral een tijd waarin de dood, de begrafenis en de wederopstanding van Jezus gevierd worden. Voor velen is Pasen -- net als Kerstmis -- een tijd waarin zowel seculiere als heilige zaken worden gevierd.

Het is ontzettend belangrijk dat we begrijpen wat Pasen vanuit het Christelijke perspectief betekent. De viering van de dood, de begrafenis en de wederopstanding van Jezus uit de dood zijn cruciaal voor mensen die in Jezus Christus geloven. Zonder deze doctrine zou het Christendom niet bestaan en het Christelijke Paasfeest dus ook niet.

De kennis over de waarheid dat Jezus stierf om de prijs voor onze zonden (de dood) te betalen, dat Hij werd begraven en dat Hij met een verheerlijkt lichaam herrees en zo de overwinning over de dood en het graf behaalde, gaat verder dan doctrine alleen. Wanneer we ons geloof in Hem plaatsen, wanneer we dus uit geloof in Christus alleen op Hem vertrouwen, dan hebben ook wij de belofte ontvangen dat we ooit een nieuw lichaam als onze Heer zullen krijgen en dat we met Hem in de hemel zullen heersen.

Filippenzen 3:20-21 stelt: “Maar óns vaderland is in de hemel, vanwaar wij ook onze redder verwachten, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam veranderen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem ook in staat stelt alles aan zich te onderwerpen.”

2 Timoteüs 2:11-12 zegt: “Dit woord is betrouwbaar: Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen. . .”. Dit geeft de Christen hoop, in de Paastijd en in de rest van het jaar.

Pasen voor de Christen – De Geschiedenis
De geschiedenis van het Christelijke Pasen wordt in het boek A History of The Christian Church1 (oftewel Een Geschiedenis van de Christelijke Kerk) beschreven. De eerste vastgelegde bespreking van de Christelijke Paasviering stamt uit 154 of 155 na Christus en houdt verband met een bezoek van Polycarpus (de bisschop van Smyrna) aan Anicetus (de bisschop van Rome) om overeenstemming te bereiken over het tijdstip waarop Pasen gevierd zou moeten worden. Polycarpus vertegenwoordigde de oudere gewoonte waarin het Paasfeest met een wake werd gevierd, en met het Heilige Avondmaal werd afgesloten, gedurende de hele nacht van de veertiende dag in de maand Nisan (een maand van de Joodse kalender), net als het Joodse Pesachfeest, ongeacht op welke dag van de week dit zou vallen.

Anicetus representeerde het Roomse gebruik dat ook in sommige delen van het Oosten werd gevolgd waarin het Paasfeest altijd op Zondag werd gevierd. Zij bereikten hierover geen overeenstemming, maar gingen elk door met hun eigen gebruik. Na verdere geschillen over de data binnen de kerk in Klein-Azië werd het probleem zo groot dat rond 190 na Christus besprekingen werden gehouden, die tot de beslissing leidden dat het Paasfeest op Zondag gevierd zou worden. Tijdens een concilie in 314 na Christus werd de Roomse datum voor het Paasfeest bekrachtigd.

In de Christelijke kerk van de derde eeuw "was de Paastijd het belangrijkste evenement van het jaar. De periode juist vóór dit feest was er een van vasten ter nagedachtenis aan het lijden van Christus. De gewoonten verschilden in de verschillende delen van het rijk. In Rome werd veertig uur lang een vasten en een wake gehouden om de rust van Christus in het graf te herdenken. Tegen de tijd van het Concilie van Nicaea werd dit uitgebreid tot een vastentijd van veertig dagen. Al het vasten werd op de Paasochtend beëindigd, en dan begon de vreugdevolle Pinkstertijd. In die tijd werd er in de openbare erediensten niet gevast en ook niet geknield om te bidden. De vooravond aan Pasen was een populair tijdstip om gedoopt te worden, omdat de nieuw ingewijden dan aan de Paasvreugde konden deelnemen.”2 Tijdens het Concilie van Nicaea werd een uniforme datum voor de inachtneming van Pasen uitgevaardigd.

Pasen voor de Christen – Persoonlijke Overpeinzing van het Christelijke Paasfeest
Het (Christelijke) Paasfeest is de realiteit van de dood, de begrafenis en de herrijzenis van onze Verlosser Jezus Christus. Dit stijgt ver uit boven de ijdele hoop in zaken die leeg en hol blijken te zijn. Uit de pijn, het lijden en de schaamte, die Jezus voor ons op zich nam, kwam de waarheid voort. Het eeuwige leven was gekomen. Wat een glorieuze hoop die je met alle mensen kunt delen die vol verwachting op zoek zijn naar de Waarheid.

Leer Meer over Jezus Christus!

1 A History of The Christian Church, door Williston Walker, gepubliceerd door Charles Scribner’s Sons, New York, 1970. pagina's 61-62, 85, 106, 109, 325.
2 Idem, pagina 85.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Bijbelvragen
Bijbelverhalen voor Kinderen
Christelijke Verantwoording
Ouderschap
De Wortels van Halloween
Christelijke Halloween
Christelijk Ouderschap
Intimiteit in het Huwelijk
God's Wil Kennen
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Pasen voor de Christen
Add Pasen voor de Christen to My Google!
Add Pasen voor de Christen to My Yahoo!
XML Feed: Pasen voor de Christen


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.