De Zonde van Hoogmoed

De Zonde van Hoogmoed

 - De Zonde van Je Zelf
U bent hier: God >> De Zonde van Hoogmoed

De Zonde van Hoogmoed - De Zonde der Zonden
De zonde van hoogmoed is de zonde der zonden. Het wordt gezegd dat dit de zonde is die Lucifer, een gezalfd cherub van God, een "toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid"1, tot Satan transformeerde, de duivel, de vader van de leugens, degene voor wie de Hel werd geschapen.2 We worden gewaarschuwd om onze harten te wapenen tegen hoogmoed zodat we niet "verblind raken en ten prooi vallen aan de duivel".3

Het was ook de zonde van hoogmoed die Eva er in het begin toe aanzette om de verboden vrucht te eten. We lezen in Genesis: "Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan".4 En wie denk je dat die oude bekende, de slang, was die Eva tot deze zonde van hoogmoed introduceerde? Het was niemand anders dan de duivel zelf5, gretig om zijn veroordeling met anderen te delen.

Sint Augustinus van Hippo (354-430 na Christus) schreef: "'Hoogmoed is het begin van alle zonde'6 omdat het deze zonde was die de duivel ten val bracht, waaruit de oorspronkelijke zonde voortkwam; en nadien, toen zijn boosaardigheid en afgunst de mens achtervolgde, die toen nog in zijn rechtschapenheid standhield, bracht deze de mens op dezelfde manier ten val als waarop hij zelf ten val werd gebracht. Want de slang was feitelijk slechts op zoek naar de deur van de hoogmoed waardoor hij naar binnen zou kunnen gaan, toen hij zei: 'jullie zullen als goden zijn.'"7

De Zonde van Hoogmoed - Vooringenomenheid Met je Zelf
De zonde van hoogmoed is een vooringenomenheid met je 'zelf'. Hoogmoed (of trots) heeft alles te maken met "mij, mijzelf en ik". Deze zonde concentreert zich rondom het "ik". We lezen over de val van Lucifer: "O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put."8 Satan's vijandigheid tegenover God begint met "ik". En zo is het ook met ons. Als je vooringenomen bent met jezelf, dan lijd je onder de zonde van hoogmoed.

Een manier om te bepalen of je wel of niet vooringenomen met jezelf bent, is om je motieven te evalueren. Neem bijvoorbeeld eens het streven naar kennis. Als je hard studeert omdat dat is wat de Heer wil dat je doet en je bent gehoorzaam aan Hem, dan is dat goed. Dat is gehoorzaamheid aan God. Of als je hard studeert omdat je een leraar wil zijn zodat je anderen kunt verlichten en hen kunt helpen om te groeien, dan is dat ook goed. Dat is liefde voor anderen. Maar als je hard studeert alleen om kennis voor jezelf te vergaren, alleen maar om te kunnen zeggen dat je meer weet dan anderen, dan is dat slecht! Je stelt je scherp op jezelf en je eigen glorie. Dat is een vooringenomenheid met je zelf. Dat is hoogmoed. En als dit voor jou het geval is, dan lijd je niet alleen onder hoogmoed, maar dan ben je jezelf ook aan het klaarstomen om er volledig door te worden opgeslokt! De Apostel Paulus maakte geen grap toen hij zei: "Maar kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op".9 En iedereen die dit ooit meegemaakt heeft zal je vertellen dat kennis voor de verkeerde redenen (persoonlijke glorie) zal resulteren in een hoogmoedig hart en vijandigheid tegenover God.

De Zonde van Hoogmoed - Een Overzicht
De zonde van hoogmoed wordt terecht onderscheiden als de belangrijkste van de zeven "dodelijke zonden", elk van de zeven net zo dodelijk als de ander, maar geen enkele zo berucht als deze "zonde van de duivel".10 We gaan deze zonde der zonden nader bekijken: hoe deze zich manifesteert in onze gedachten en onze levens, wat de gevolgen ervan zijn en hoe we deze kunnen bestrijden door de controle over onze harten in eigen hand te nemen. We zullen beginnen met te bekijken hoe twee mensen in de geschiedenis de zonde van hoogmoed begingen en hoe zij in de Bijbel worden afgeschilderd. We zullen bekijken hoe zonde zich in onze levens manifesteert en we zullen enkele praktische observaties doen. Dan zullen we bekijken hoe hoogmoed onze eigen harten en ons eigen verstand kan infecteren, en tenslotte zullen we bespreken hoe we deze zonde van hoogmoed met nederigheid kunnen bestrijden. Om meteen naar de praktische toepassing van hoogmoed en nederigheid te gaan, klik dan hier. Maar, we raden je ten zeerste aan dat je dit korte artikel eerst volledig leest.

Lees Nu De Zonde van Hoogmoed Pagina 2!

Voetnoten:

  1. Ezechiël 28:12
  2. Johannes 8:44, Matteüs 25:41
  3. 1 Timoteüs 3:6
  4. Genesis 3:4-6
  5. Openbaring 12:9; 20:2
  6. Augustinus citeert hier uit Sirach 10:12-13, "Hoogmoed begint wanneer de mens de Heer verlaat, zijn hart zich verwijdert van hem door wie hij gemaakt is. Hoogmoed begint met zonde, wie zich daarin verliest loopt over van gruwelijkheden…"
  7. Philip Schaff, ed., A Select Library of the Nicene and Post-nicene Fathers of the Christian Church, Volume 5 St. Augustin: Anti-pelagian Writings, hoofdstuk 33.
  8. Jesaja 14:12-15
  9. 1 Korintiërs 8:1b
  10. De andere zes "dodelijke zonden" zijn hebzucht, afgunst, woede, wellust, vraatzucht en luiheid.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Spirituele Groei
Christelijke Tevredenheid
Bescheidenheid
Op God Vertrouwen
Ik Zou Liever Jezus Hebben
Bijbelse Wetenswaardigheden
Gezindheid van Christus
Jezus Betaalde de Volledige Prijs
Bijbelvragen
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: De Zonde van Hoogmoed
Add De Zonde van Hoogmoed to My Google!
Add De Zonde van Hoogmoed to My Yahoo!
XML Feed: De Zonde van Hoogmoed


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.