Bijbelse Wetenswaardigheden

Bijbelse Wetenswaardigheden

 
U bent hier: God >> Bijbelse Wetenswaardigheden

Bijbelse Wetenswaardigheden Ė De Boeken van de Bijbel
Het Oude Testament bevat 17 Historische, 5 PoŽtische en 17 Profetische boeken.

 • De 17 Historische Boeken zijn: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Rechters, Ruth, 1 SamuŽl, 2 SamuŽl, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia en Ester.
 • De 5 PoŽtische Boeken zijn: Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied,
 • De 17 Profetische Boeken zijn: Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, EzechiŽl, DaniŽl, Hosea, JoŽl, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi.
Het Nieuwe Testament bevat 4 Evangelies, Handelingen, 21 Epistels en het boek Openbaring.
 • De 4 Evangelies zijn: MatteŁs, Marcus, Lucas en Johannes,
 • De 21 Epistels zijn: Romeinen, 1 KorintiŽrs, 2 KorintiŽrs, Galaten, EfeziŽrs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 TimoteŁs, 2 TimoteŁs, Titus, Filemon, HebreeŽn, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Judas.

Bijbelse Wetenswaardigheden Ė Diverse Feiten
De Bijbel heeft 1189 hoofdstukken.
Het Oude Testament heeft 929 hoofdstukken en het Nieuwe Testament heeft 260 hoofdstukken.
Het langste hoofdstuk in de Bijbel is Psalm 119, en het kortste is Psalm 117.
Het langste vers is Ester 8:9, en het kortste is Johannes 11:35.

De Bijbel werd als volgt geschreven:

 • over een periode van 1500 jaar (van 1400 vůůr Christus tot 100 na Christus)
 • over 40 generaties
 • door 40 schrijvers met zeer verschillende achtergronden (bijvoorbeeld: koningen, plattelandslui, filosofen, vissers, dichters, staatslieden, schriftgeleerden)
 • op verschillende plaatsen (bijvoorbeeld: wildernis, kerker, paleizen)
 • op verschillende momenten (bijvoorbeeld: oorlog, vrede)
 • met verschillende stemmingen (bijvoorbeeld: hoogtepunten van vreugde en dieptepunten van wanhoop)
 • op drie continenten (AziŽ, Afrika en Europa)
 • in drie talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks)

Bijbelse Wetenswaardigheden Ė Diverse Wetenswaardigheden
Hier volgen enkele passages die handelen over Jezus Christus als God - Johannes 1:1, Johannes 20:28, Romeinen 9:5, Filippenzen 2:11 en Kolossenzen 1:16.

Hier volgen enkele passages die handelen over de menselijkheid van Jezus Christus Ė Johannes 1:14, Lucas 2:7, Lucas 2:40, Lucas 8:23, Johannes 4:6 en HebreeŽn 4:15.

Verschillende soorten Bijbelse gebeden:

Heb Je Bijbelvragen? Leer Hier Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Bijbelvragen
Persoonlijke Geestelijke Groei
Johannes 3:16
Bijbelschrift
Bescheidenheid
Hulp bij het Begrijpen van de Bijbel
Ik Zou Liever Jezus Hebben
Waterdoop
Overwinning in Jezus
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Bijbelse Wetenswaardigheden
Add Bijbelse Wetenswaardigheden to My Google!
Add Bijbelse Wetenswaardigheden to My Yahoo!
XML Feed: Bijbelse Wetenswaardigheden


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.