Bijbelschrift

Bijbelschrift

 - Christelijke Termen
U bent hier: God >> Bijbelschrift

Bijbelschrift - De Ultieme Autoriteit
De Bijbelschrift hoort ons absolute handboek voor het leven te zijn. Deze is het geÔnspireerde en gezaghebbende Woord van God. Alleen de Schrift kan de basis zijn voor alle theologische waarheden. Daarom zou de Bijbelschrift de fundering moeten zijn voor alle Christelijke "modewoorden" die tegenwoordig door allerlei leermeesters worden gebruikt. (Spreuken 30:5, Romeinen 16:25-26, 2 TimoteŁs 3:16 en 2 Petrus 1:20-21)

Bijbelschrift - De Fundering van de Doctrine
Hier volgt een lijst van theologische termen en hun ondersteuning in de Schrift:

DrieŽenheid: Er is ťťn God, die eeuwig in drie personen bestaat: Vader, Zoon (Jezus Christus) en Heilige Geest. De drie personen van onze Schepper zijn gelijkwaardig en zijn samen eeuwig. (Genesis 1:26, Jesaja 9:6, MatteŁs 3:16-17; 28:19, Lucas 1:35, HebreeŽn 3:7-11 en 1 Johannes 5:7)

Jezus Christus: Christus is de eeuwig bestaande Zoon van God. Toen Hij naar de aarde kwam, was Jezus 100% God en 100% mens. Hij werd uit een maagd geboren, leefde een zondeloos leven, voerde mirakels uit en stierf voor de hele mensheid aan een Romeins kruis. Door middel van Zijn bloed betaalde Jezus de prijs voor onze zonden. Daarna, drie dagen later, herrees Hij uit de dood en steeg Hij op naar de hemel om aan de rechterhand van God de Vader plaats te nemen, en Hij zal in al Zijn macht en glorie weer terugkeren. (Jesaja 9:6, Johannes 1:1,14; 20:28, Filippenzen 2:5-6 en 1 TimoteŁs 2:5; 3:16)

Vrijspraak/Aflossing: De mensheid werd goed en rechtschapen geschapen, maar door onze eigen vrije wil vervielen we in zonde. De enige hoop op vrijspraak voor de mensheid bestaat uit Jezus Christus, de Zoon van God. (Genesis 1:26-31; 3:1-7 en Romeinen 5:12-21)

Verlossing: We zijn allen door God's genade gered, door middel van ons geloof in Jezus Christus -- Zijn dood, begrafenis en wederopstanding. Verlossing is een geschenk van God, niet een gevolg van onze goede daden of de een of andere menselijke inspanning. (Romeinen 10:9-10, Handelingen 16:31, Galaten 2:16; 3:8, EfeziŽrs 2:8-9, Titus 3:5 en HebreeŽn 9:22)

Bekering/Berouw: Bekering is de toewijding om je van de zonden in je leven af te keren en om Jezus te volgen. Het is de daad van bekering die het mogelijk maakt dat we door Christus worden vrijgesproken. Door onze bekering ontvangen we vergeving voor onze zonden en een eeuwige verlossing met God. (Handelingen 2:21; 3:19 en 1 Johannes 1:9)

Heiliging: Heiliging is het voortdurende proces waarin we ons aan God's wil overgeven om steeds meer als Christus te worden. Dit is een proces waarin ons karakter wordt gevormd. Alleen door het Woord van God en de kracht van de Heilige Geest kunnen we er naar streven om een God-erend leven te leiden. (Romeinen 8:29; 12:1-2, 2 KorintiŽrs 3:18; 6:14-18, 1 Tessalonicenzen 4:3; 5:23, 2 Tessalonicenzen 2:1-3 en HebreeŽn 2:11)

Het Bloed van Christus: Het bloed van Christus was zondeloos en volledig afdoende om alle zonden van de hele mensheid te reinigen. Jezus stond toe dat Hij Zelf voor onze zonden werd bestraft. Hierdoor kunnen alle gelovigen aan de straf voor onze zonden, de dood, ontkomen. (Johannes 1:29, Romeinen 3:10-12,23; 5:9, Kolossenzen 1:20, 1 Johannes 1:7 en Openbaring 1:5; 5:9)

Wederopstanding: Jezus Christus werd drie dagen na Zijn dood aan het kruis lichamelijk en in een verheerlijkt lichaam uit de dood opgewekt. Het gevolg hiervan is dat op een dag alle gelovigen en ongelovigen uit de dood zullen worden opgewekt. Zij die in Christus geloven zullen tot een eeuwig leven worden opgewekt, zij die Hem afwijzen zullen tot een eeuwige verdoemenis worden opgewekt. (Lucas 24:16,36,39; Johannes 2:19-21; 20:26-28; 21:4; Handelingen 24:15; 1 KorintiŽrs 15:42,44 en Filippenzen 1:21-23; 3:21)

De Kerk: De Kerk is het Lichaam van Christus. Eenieder die in Christus gelooft is, als een onderdeel van het Lichaam van Christus, een integraal onderdeel van de Kerk. Dankzij de Heilige Geest bestaat er door Jezus Christus een collectieve eenheid van alle gelovigen. (Johannes 17:11,20-23; EfeziŽrs 1:22; 2:19-22 en HebreeŽn 12:23)

De Hemel: De Hemel is de eeuwige verblijfplaats voor alle mensen die het geschenk van de verlossing door Jezus Christus hebben ontvangen. (MatteŁs 5:3,12,20; 6:20; 19:21; 25:34; Johannes 17:24; 2 KorintiŽrs 5:1; HebreeŽn 11:16 en 1 Petrus 1:4)

De Hel: De Hel is de eeuwige verblijfplaats voor alle mensen die het Evangelie van Jezus Christus hebben afgewezen. Het is een plaats waar eeuwige kwellingen plaatsvinden. (MatteŁs 25:41; Marcus 9:43-48; HebreeŽn 9:27 en Openbaring 14:9-11; 20:12-15; 21:8)

De Wederkomst: Jezus Christus zal lichamelijk voor een tweede keer naar de aarde terugkeren en wel om Zijn eeuwige koninkrijk in te stellen. Niemand weet precies wanneer deze gebeurtenis zal plaatsvinden. (MatteŁs 24:30; 26:63,64; Handelingen 1:9-11; 1 Tessalonicenzen 4:15-17; 2 Tessalonicenzen 1:7,8 en Openbaring 1:7)

Leer Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Bijbelverzen
Bijbelse Wetenswaardigheden
Het Boek Johannes
Bijbelverhalen voor Kinderen
Hulp bij het Begrijpen van de Bijbel
De Bijbel Begrijpen
Bijbelschrift
Bijbelvragen
Bijbelconcordantie
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Bijbelschrift
Add Bijbelschrift to My Google!
Add Bijbelschrift to My Yahoo!
XML Feed: Bijbelschrift


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.