Alles over GOD


De raad van bestuur van Alles over GOD


Onze bediening heeft een Raad van Bestuur met als rol het overzien van de visie, de groei, de inhoud en het opzienerschap van AllAboutGOD.com. De huidige raad bestaat uit:

Greg Outlaw, Voorzitter en directeur, All About GOD Ministries, Inc.

Dave Burwell, Financieel directeur, All About GOD Ministries, Inc.

John Carley, Voorzitter en directeur, TriNet Internet Solutions, Inc.

Tony Romero, Uitvoerend directeur, Sowing Circle Ministries (BlueLetterBible.org).

Carl Moeller, Directeur, Biblica.

OVER ALLABOUTGOD.COM:

Van mei 2002 tot en met december 2014 had AllAboutGOD.com op zijn internationale websites meer dan 280 miljoen bezoekers, meer dan 648 miljoen bezochte pagina's, meer dan 209 miljoen presentaties van het Evangelie en 1.151.877 mensen over de hele wereld die ons lieten weten een beslissing vóór Jezus te hebben genomen! Alleen aan God zij alle eer en glorie - Hij die ons ook via het internet genadig is en de Enige die doet groeien! Lees of download AllAboutGOD's Jaarverslag over het afgelopen jaar.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen