De kruistochten

(Lees eerst deel 1 van "De kruistochten")

De kruistochten - Christelijk in naam, maar niet in werkelijkheid
Door het geweld en het barbaarse gedrag van de kruisvaarders kreeg het Christendom een slechte naam. Hoewel er een discussie gevoerd kan worden over de vraag of het al dan niet gerechtvaardigd was dat men de oorlog verklaarde aan de moslims om Jeruzalem en het Heilige Land terug te winnen, kunnen de afgrijselijke daden van de kruisvaarders op geen enkele manier gerechtvaardigd worden. De kruistochten werden weliswaar uitgevoerd door mensen die beweerden dit in de naam van Christus te doen, maar zij volgden ongetwijfeld niet het voorbeeld van Christus.

Een van de problemen van de kruistochten was de identiteit van de kruisvaarders. De meerderheid van deze kruisvaarders bestond feitelijk uit "het uitschot der aarde", "de laagste der laagsten". Het waren juist die mensen die niets te verliezen hadden, en zogezegd alles te winnen hadden. Zelfs tijdens de reis door Europa op de weg naar het Heilige Land waren rooftochten, het in brand steken van andermans goed, verkrachtingen, plunderingen en andere verwerpelijke daden geen uitzonderingen. De krankzinnigheid van de eerste kruistochten leidde zelfs tot de afslachting van de Joden in het Rijnland. De kruisvaarders rechtvaardigden de uitroeiing van de Joden met de bewering dat zij wraak namen voor de moord op Jezus door de Joden. Duizenden onschuldige Joden werden vermoord en gefolterd.

Toen het leger van de kruisvaarders eindelijk in staat was om Jeruzalem te veroveren, vond een slachtpartij plaats die we ons niet eens kunnen voorstellen. De kruisvaarders doodden iedereen in Jeruzalem, of het nu moslims, Joden of zelfs Christenen waren. Op dat moment ging de Eerste Kruistocht alleen nog maar om het veroveren van land voor persoonlijke weelde en niet om het terugwinnen van het Heilige Land voor de Kerk.

De kruistochten - Onbijbels, onethisch, en onchristelijk
Hoewel de kruistochten werden bevolen en geleid door mannen die beweerden Christenen te zijn, kunnen de kruistochten in geen enkele zin als "Christelijk" worden aangemerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat de meeste deelnemers aan de kruistochten Jezus Christus niet werkelijk als hun Heer en Redder kenden. Het werkelijke doel van het "Christen-zijn" werd verdraaid, verdorven en vernederd door de kwaadaardige handelingen van een groot aantal kruisvaarders.

De kruistochten waren barbaars en boosaardig. Veel mensen werden gedwongen om zich tot het Christendom te "bekeren". Als zij weigerden, werden ze gedood. Dat is ronduit onbijbels... en misschien is dat wel de beste samenvatting van het hele gebeuren. Het idee dat landen in de naam van Jezus Christus kunnen worden veroverd is volledig onbijbels. Jezus Christus is nooit een pleitbezorger voor oorlog en geweld. De kruistochten mogen dan wel zijn uitgevoerd door zogenaamde Christenen, maar de dingen die tijdens de kruistochten werden gedaan staan absoluut haaks op alles waar het Christendom voor staat.

Leer meer over de kerkgeschiedenis!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen