Ben ik goed genoeg?

Vraag: Wauw. Dus zelfs als ik behoorlijk foute dingen heb gedaan, dan kan ik nog steeds een Christen worden? Wat moet ik nog meer doen om naar de hemel te gaan als ik sterf?

God is perfect heilig. Hij kan het niet verdragen om zonden te zien. Geen enkele zonde. Alle mannen en vrouwen zijn zondaars. Daarom heeft de zonde de hele mensheid van God afgezonderd; ook jij en ik. Als gevolg hiervan kan niemand van ons de kloof naar God overbruggen en de hemel op eigen kracht binnengaan.

Omdat God perfectie vereist, moest er iemand zijn die een zondeloos leven zou leiden en als een offer voor de mensheid zou sterven om zo de doodstraf te betalen die door de zonde over alle mensen was uitgesproken. Die perfecte man was Jezus. Hij leidde een zondeloos leven en gaf vervolgens Zijn leven voor ons op, zodat wij kunnen blijven leven. Na drie dagen in het graf overwon Hij vervolgens de dood en de vloek van de zonde. Zijn opstanding uit de dood heeft ons bevrijd en heeft ons de gelegenheid gegeven om de eeuwigheid met Hem in de hemel door te brengen. Jezus was de enige mens die deze offergave voor de hele mensheid kon uitvoeren. Hij was perfect, beging Zelf geen zonden en gaf Zijn eigen leven op, zodat wij het leven konden hebben door in Hem te geloven. Naar de hemel gaan is niet het resultaat van het volgen van een religie of het doen van voldoende "goede daden"; het gaat om de aanvaarding van wat Jezus Christus als betaling voor onze zonden aan het kruis heeft gedaan. Door Zijn gratis verlossende geschenk, kunnen wij er zeker van zijn dat we naar de hemel zullen gaan.

Lees nu meer!
De weg naar Jezus
De kracht van vergeving
Gods reddingsplan

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen