De onveranderlijkheid van God

De onveranderlijkheid van God - Wat betekent dit?
De onveranderlijkheid van God is het principe dat God niet verandert. Hij is op dit moment precies hetzelfde als duizend jaar geleden. Gods aard verandert niet, en Zijn karakter en eigenschappen ook niet. Wanneer iets verandert, wordt het beter, slechter of anders. Maar omdat God volmaakt is, kan Hij niet beter worden of nog heiliger. Hij hoeft niet te veranderen.

De onveranderlijkheid van God - Waarom is dit belangrijk?
De onveranderlijkheid van God is belangrijk omdat wij hierdoor verzekerd worden van Gods rol in onze levens:

  • We kunnen er zeker van zijn wie God is. Hij is onze heilige, eeuwige Vader, zoals Hij al voor Zijn volk is geweest sinds het begin van de wereld. 1 Samuel 2:2 luidt: “Geen is er heilig als de HEER...” en in Psalm 90:2 lezen we: “Nog voor de bergen waren geboren, voor U aarde en land had gebaard - U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.”
  • We kunnen er zeker van zijn dat God van ons houdt. Gods liefde voor ons is voortdurend en zeker. 1 Kronieken 16:34 vertelt ons dat Zijn liefde nooit stopt: “Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw.” En in Romeinen 8:38-39 worden wij ervan verzekerd dat niets ons kan scheiden van Zijn liefde. “Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.”
  • We weten zeker dat God ons zal ondersteunen in moeilijke tijden. Hij laat ons niet in de steek, maar zal ons gidsen door de moeilijkheden die zeker op ons pad komen. Psalm 4:9 zegt: “In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.” Dit is een prachtig beeld van Gods geruststellende steun - dat je zelfs in moeilijke tijden vredig kunt slapen. En er is geen probleem te groot voor God, zoals we lezen in Psalm 147:5: “Groot is onze Heer en oppermachtig, Zijn inzicht is niet te meten.”
  • We kunnen ons verzekerd weten van Gods plan voor ons leven. God is betrokken bij ieder van ons persoonlijk. Hij wil het beste voor ons en wil ons begeleiden op het pad van Zijn volmaakte wil. Dat begint met onze vraag aan Hem om in ons leven te komen en ons onze zonden te vergeven. God is volmaakt en kan zonde niet aanzien. Hij heeft een voorziening getroffen om de zonden in ons leven aan te pakken middels de dood, begrafenis en opstanding van Zijn enige Zoon, Jezus Christus. En dat plan is nooit veranderd. 1 Johannes 1:9 luidt: “Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.”

De onveranderlijkheid van God - Conclusie
De onveranderlijkheid van God geeft ons troost en zekerheid over wie wij zijn en wie God is. De wetenschap dat God niet verandert geeft ons geestelijk en moreel houvast in een snel veranderende cultuur. Wanneer we in allerlei richtingen getrokken worden en naar antwoorden zoeken, weten we dat God constant is, betrouwbaar en trouw om ons te helpen wanneer wij daarom vragen.

Een verzekeringsmaatschappij in Amerika gebruikt een afbeelding van de Rots van Gibraltar om de soliditeit en stabiliteit van hun bedrijf te laten zien. Die rots is een enorme, indrukwekkende steenmassa die uit de oceaan oprijst aan het zuidelijkste punt van Spanje. Wat er ook gebeurt, die rots verandert niet. Na eeuwen van hete zomers, koude winters en woeste stormen, staat de Rots van Gibraltar nog steeds overeind. God is onze Rots. Zijn karakter, Zijn liefde voor ons en Zijn trouw aan ons zullen nooit veranderen.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen