Clicky 

Psalmen 35


Psalm 35
1 Een lied van David. Heer, verdedig mij tegen de mensen die me beschuldigen. Kom voor mij op tegen de mensen die me aanvallen.
2 Grijp uw schild en een wapen en kom mij te hulp!
3 Trek uw speer en houd mijn achtervolgers tegen. Zeg dat U me zal redden.
4 Ze willen me doden. Heer, zorg dat ze bedrogen uitkomen! Ze willen me vernietigen. Heer, sla hen terug zodat ze terugdeinzen, rood van schaamte.
5 Maak hen tot stof in de wind wanneer uw Engel hen neerslaat.
6 Maak hun weg donker en glibberig wanneer Hij hen achtervolgt.
7 Want ze hebben een val voor mij opgezet. Ze willen me doden, zonder dat ik hun kwaad heb gedaan.
8 Maak dat het opeens met hen is afgelopen, plotseling, terwijl ze niets vermoeden. Laat h�n in de val lopen die ze voor m�j hadden opgezet.
9 Maar ik juich over de Heer. Ik juich omdat Hij mij heeft gered.
10 Met mijn hele hart zeg ik: "Heer, er is niemand zoals U!" U redt de mensen die worden verdrukt door iemand die sterker is dan zij. U redt de arme en verdrukte mensen van de mensen die hen beroven.
11 Leugenaars beschuldigen mij van dingen die helemaal niet waar zijn. Ze stellen me vragen over dingen die ik niet heb gedaan.
12 Ik ben goed voor hen geweest, maar als dank zijn zij nu slecht voor m�j. Ze willen me doden!
13 Maar wat deed �k? Toen zij ziek waren, trok ik rouwkleren aan. Ik at niet en ik bad vurig voor hen,
14 zo vurig als voor een vriend of broer. Ik liep rond in zwarte kleren en met gebogen hoofd, zoals ik zou doen bij de dood van mijn moeder.
15 Maar nu het slecht met m�j gaat, maken zij daar plezier over. Ze komen in drommen kijken! Mensen die ik niet eens ken, komen om mij heen staan. Ze schelden me aldoor uit, er komt geen einde aan.
16 Ze maken me belachelijk en bedreigen me.
17 Heer, hoelang blijft U nog toekijken zonder iets te doen? Ze gaan tegen me tekeer als jonge leeuwen, en ik sta helemaal alleen tegenover hen. Red mij alstublieft van hen, want ze willen mijn leven verwoesten.
18 Dan zal ik U prijzen, wanneer we in een grote groep bij elkaar komen.
19 Mijn vijanden haten mij zonder enige reden. Ze genieten van mijn ellende. Heer, maak daar toch een einde aan!
20 Ze maken plannen om onschuldige mensen kwaad te doen.
21 Ze lachen luid tegen mij: "Ha, ha, we hebben je heus wel door! Het is afgelopen met je!"
22 U heeft het toch gezien, Heer, zwijg niet! Heer, laat me niet in de steek!
23 Sta op, Heer, en kom voor mij op! Mijn God en mijn Heer, U bent mijn Rechter!
24 Mijn Heer God, kom voor mij op, want U bent rechtvaardig. Dan zullen ze geen plezier over mij hebben.
25 Dan zullen ze niet kunnen zeggen: "Ha, het is ons gelukt, we hebben hem!"
26 Zorg dat iedereen die plezier heeft over mijn ellende straks rood zal worden van schaamte. Dat iedereen die nu zo tegen me tekeer gaat, voor schut zal komen te staan.
27 Maar de mensen die willen dat ik rechtvaardig behandeld zal worden, zullen juichen en blij zijn. Ze zullen aldoor zeggen: "De Heer is geweldig! Hij wil graag dat het zijn dienaar goed gaat."
28 Ik zal altijd en overal vertellen dat U eerlijk en rechtvaardig bent. Elke dag zal ik U prijzen.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands